Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Rooi Pannen bestaat momenteel uit drie leden. Dit voorjaar zijn namelijk twee leden teruggetreden. Ook verloopt op afzienbare termijn de zittingstermijn van de huidige leden. Daarom is het noodzakelijk dat er vijf nieuwe leden komen. Dit proces zal in het voorjaar van 2023 worden afgerond.

Het proces wordt gefaseerd ingevuld, te starten met drie vacatures in het najaar van 2022 en twee vacatures in het voorjaar van 2023. Om dit proces draagvlak te geven en zorgvuldig te begeleiden, is een brede selectiecommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van de ondernemingsraad, een lid College van Bestuur en de huidige vicevoorzitter Raad van Toezicht.

In eerste instantie wordt gezocht naar:

  • Een voorzitter Raad van Toezicht.
  • Een voorzitter auditcommissie.
  • Een lid op voordracht van de ondernemingsraad.

Lees de profielschets (pdf) voor meer informatie. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, kunt u solliciteren via Wesselo of NR Governance. Zij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 18 september. Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Wervingsbureaus hoeven niet op deze vacature te reageren.

Uiterste inschrijfdatum: 18-9-2022
Solliciteer nu

directie@nrgovernance.nl.

Deel vacature: