Salarisadministrateur / functioneel beheerder (AFAS Online)

De Rooi Pannen zoekt ter uitbreiding van de centrale dienst Personeelszaken in Tilburg zo spoedig mogelijk een salarisadministrateur / functioneel beheerder (AFAS Online) (1,0 fte).

Heb jij affiniteit met automatisering? Ben je sterk met cijfers, enthousiast en stressbestendig? Zoek je een functie waarbij je (salaris)administratie en automatisering combineert? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Rooi Pannen is een onderwijsinstelling voor vmbo en mbo met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven, bestaande uit tien autonome onderwijsafdelingen en een afdeling overhead. Dagelijks zijn zo’n 850 medewerkers direct en indirect betrokken bij het onderwijs aan zo’n 8.500 leerlingen. De dienst Personeelszaken, onderdeel van de afdeling overhead in Tilburg, verzorgt voor de gehele organisatie de salaris- en personeelsadministratie, ondersteunt de managementteams van de onderwijsafdelingen bij hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de in-, door- en uitstroom van het personeel, bewaakt de centrale kaders met betrekking tot de uitvoering van het personeelsbeleid en ondersteunt het centraal directieberaad bij de totstandkoming van personeelsbeleid en -instrumenten.

Omdat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het personeel bij de leidinggevenden op de onderwijsafdelingen liggen, hebben wij op dit moment een kleine dienst Personeelszaken bestaande uit zes medewerkers t.w. twee personeelsfunctionarissen, twee medewerkers personeels- en salarisadministratie, een afdelingssecretaresse en een afdelingshoofd. Zij vormen een hecht en (inhoudelijk) sterk team, zijn gewend om elkaar te helpen in tijden van drukte, hebben een dienstverlenende instelling en dragen vanuit de eigen sterkte of ambitie bij aan (vakspecifieke) ontwikkelingen en veranderingen. Voor de medewerkers van de dienst Personeelszaken zijn professionaliteit, pro-activiteit en respect, belangrijke sleutelwoorden. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een salarisadministrateur / functioneel beheerder AFAS.

Als salarisadministrateur / functioneel beheerder AFAS Online ben je ten aanzien van de salarisadministratie onder andere belast met de periodieke controles van de maandelijkse salarisbetalingen, verzorg je de betalingsopdrachten aan de medewerkers, de belastingdienst, het ABP en Loyalis. Je controleert en bewaakt de pensioenadministratie APG en de deeladministraties WW/BWWW, WGA Eigen Risicodragerschap, Loyalis en Arbo dienstverlenging. Je beheert het loonjournaal en de tussenrekening en zorgt voor afstemming daarvan met de financiële administratie. Ook de in- en externe gegevensleveringen (kengetallen, benchmarks, geïntegreerd jaardocument, DUO, MBO Raad) behoren tot je takenpakket.

Verder ben je belast met de voorbereiding en begeleiding van controles door de interne controller en de externe accountant. Vanzelfsprekend anticipeer je op wet- en regelgeving ten aanzien van salarissen, loonheffingen, pensioenen e.d. en adviseer je daarover het hoofd van de afdeling.

Sinds 1 januari 2018 werkt De Rooi Pannen met AFAS Online (AFAS Profit voor de afdeling Personeelszaken en AFAS InSite en Pocket ten behoeve van ESS en MSS). Als functioneel beheerder beheer je de processen in Profit en InSite. Je maakt looncomponenten en past deze aan wanneer wet- of regelgeving dit vereist. In overleg met het hoofd van de afdeling weet je gebruikerswensen om te zetten in uitvoeringsmogelijkheden in Profit en workflows in AFAS InSite. Daarbij draag je ook zorg voor gebruikersinstructies en –ondersteuning. Je ontwikkelt rapportages en analyses in Profit.

Wij verwachten dat je als salarisadministrateur / functioneel beheerder beschikt over:

  • een afgeronde hbo-opleiding op, bij voorkeur, het economisch administratieve vlak;
  • het Praktijkdiploma Loonadministratie;
  • ruime ervaring met salarissoftware, administratie en beheer;
  • uitgebreide kennis van AFAS-Profit, AFAS-InSite en Excel;
  • goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • bij voorkeur ervaring met ‘de onderwijswereld’;
  • organisatiesensitiviteit en gevoel voor verhoudingen (centraal/decentraal).

Je salaris als salarisadministrateur / functioneel beheerder wordt vastgesteld binnen schaal 8 van de cao mbo en bedraagt op dit moment minimaal € 2.128,00 en maximaal € 3.203,00 bruto per maand/fulltime. Overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een volledige 13e maand, zijn conform de cao mbo.

Je sollicitatie, voorzien van een uitgebreide motivatie en cv, vóór 12 september a.s. richten aan: Scholengemeenschap De Rooi Pannen, t.a.v. dhr. C.J.C.M. Pheninckx, Voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL TILBURG of mailen aan pz@derooipannen.nl.

Voor de beantwoording van vragen kun je contact opnemen met Ruben Cohen, hoofd Personeelszaken, telefoon 013 – 595 56 16 of e-mail r.cohen@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 12-9-2018
1,0
Tilburg