Salarisadministrateur

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling Personeelszaken in Tilburg per zo spoedig mogelijk een Salarisadministrateur (1,0 fte) die tevens het functioneel beheer van AFAS op zich neemt.

Je maakt deel uit van een klein en hecht team van 8 personen dat, naast jouzelf, bestaat uit een afdelingshoofd, een afdelingssecretaresse, drie personeelsfunctionarissen en 2 medewerkers rechtspositie en administratie. De laatste twee medewerkers zijn in belangrijke mate werkzaam in de salarisadministratie.

Als salarisadministrateur voer je controles uit in de salarisadministratie en in het salarisverwerkingsproces en verzorg je iedere maand de betalingsopdrachten aan de medewerkers, de belastingdienst en het pensioenfonds ABP. Je controleert en bewaakt de pensioenadministratie APG en de verschillende deeladministraties die voortvloeien uit het eigen risicodragerschap ZW, (B)WW en WGA. Je beheert het loonjournaal en de tussenrekeningen en zorgt voor afstemming daarvan met de financiële administratie. Ook het verzamelen en voorbewerken van gegevens op het vlak van salarissen en personeel ten behoeve van de interne controller en de externe accountant, behoort tot jouw takenpakket. Daarnaast draag je zorg voor de in- en externe dataleveringen (kengetallen, benchmarks, geïntegreerd jaardocument, DUO, MBO-raad e.d.). Natuurlijk volg je nauwgezet de ontwikkelingen in je vakgebied en adviseer je over de consequenties die ze voor onze organisatie hebben.

Het functioneel beheer van AFAS richt zich op de SAAS-toepassingen Profit, In- en OutSite en de Pocketapp. Je optimaliseert de (administratieve) processen op salaris- en HR-vlak, je bouwt workflows om deze processen te digitaliseren, draagt zorg voor de implementatie van deze workflows in de school en instrueert en ondersteunt de gebruikers ervan. Je beheert en bewaakt de organisatie-, rollen- en rechtenstructuur in Profit. Ook het (incidenteel) maken of aanpassen van looncomponenten en de verwerking in het loonjournaal, behoort tot je taak. Indien nodig ontwikkel je rapportages en analyses.

Om deze taken uit te kunnen voeren verwachten wij dat je beschikt over:

  • een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het economisch administratieve vlak;
  • tenminste het praktijkdiploma loonadministratie;
  • ruime ervaring met HR-payrollsoftware, -administraties en -beheer;
  • kennis van AFAS-Profit en AFAS-InSite is een pré;
  • goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • bij voorkeur kennis van de cao mbo (onderwijs);
  • gevoel voor verhoudingen in een decentrale organisatie.

Je salaris wordt vastgesteld binnen schaal 9 van de cao mbo en bedraagt minimaal € 2.616,00 en maximaal € 3.916,00 bruto per maand/fulltime. Alle overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een volledige 13e maand, zijn conform de cao mbo.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, vóór 24 maart 2021 zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

Voor de beantwoording van vragen kun je contact opnemen met Ruben Cohen, hoofd Personeelszaken, telefoon 013 – 500 21 27 of e-mail r.cohen@derooipannen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Uiterste inschrijfdatum: 23-3-2021
1,0
Overhead Tilburg