Redactioneel medewerker

De Rooi Pannen zoekt voor de centrale dienst PR met ingang van 10 december 2018 een redactioneel medewerker (0,6 fte). Het betreft een vacature in verband met vervanging wegens zwangerschap.

De Rooi Pannen is een onderwijsinstelling voor vmbo en mbo met vestigingen in Tilburg, Eindhoven en Breda, bestaande uit tien autonome onderwijsafdelingen en een afdeling Overhead. Dagelijks zijn zo’n 850 medewerkers direct en indirect betrokken bij het onderwijs aan een kleine 8.000 leerlingen.

De centrale dienst PR vormt samen met Personeelszaken, Leerlingenadministratie, ICT, Facilitaire zaken, Financiële administratie en Kwaliteitszorg en interne controle de afdeling Overhead van De Rooi Pannen. Op deze in Tilburg gevestigde afdeling zijn zo’n 40 collega’s werkzaam.

Tot de taak van het PR-bureau behoort het mede verzorgen van de externe en interne communicatie van De Rooi Pannen als geheel en van de onderwijsafdelingen in het bijzonder. Denk daarbij onder meer aan de productie van voorlichtingsmateriaal, het onderhouden van de website en social media, het schrijven van persberichten, het bewaken van de huisstijl en alle grafische en ruimtelijke vormgeving. Het PR-bureau bestaat uit een afdelingshoofd, een administratief/secretarieel medewerker, drie redacteuren, een vormgever en twee dtp’ers.

De taken van de redactioneel medewerker:

  • het schrijven en redigeren van teksten voor zowel offline als online publicaties;
  • de redactionele organisatie van hiervoor genoemde zaken;
  • het mede vormgeven aan een goede communicatie-/informatiestructuur binnen de scholengemeenschap;
  • het beheer van de website en de social media van De Rooi Pannen.

Wij verwachten van de redactioneel medewerker dat hij/zij:

  • een 4 jarige hbo-opleiding Journalistiek of Communicatie heeft afgerond;
  • de Nederlandse taal uitstekend beheerst;
  • journalistiek goed onderlegd is;
  • verschillende schrijfstijlen beheerst die passen bij de belevingswereld van de doelgroepen;
  • graag in teamverband werkt;
  • uitgebreide ervaring heeft met het schrijven voor websites en social media.

Je salaris als redactioneel medewerker wordt vastgesteld binnen schaal 8 van de cao mbo en bedraagt minimaal € 2.128,- en maximaal € 3.203,- bruto per maand/fulltime. Overige arbeidsvoorwaarden zijn eveneens conform de cao mbo.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, vóór 4 oktober a.s. zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 43 (22 t/m 26 oktober 2018).

Voor de beantwoording van vragen kun je contact opnemen met Jeroen Verschuren, hoofd PR-bureau, telefoon 013 – 595 56 31 of e-mail j.verschuren@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 4-10-2018
0,6
Overhead Tilburg