Medewerker magazijn

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling mbo Horeca in Eindhoven zo spoedig mogelijk een medewerker magazijn (0,5 fte) 7.30 – 18.00 uur wisselende werktijden.

De werkzaamheden van de medewerker magazijn vinden plaats op de onderwijsafdeling van De Rooi Pannen in Eindhoven.

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

 • zorgdragen voor de opslag en het beheer van de goederen door het innemen van goederen, het controleren van de goederen op schade en het bespreken daarvan met leveranciers;
 • organiseren en verzorgen van transport van goederen en (post)pakketten van en naar verschillende inname- of afgiftepunten e.d.;
 • het doen van voorstellen voor het inrichten van het magazijn en het regelmatig controleren en het aangeven van de wijze van opslag van de goederen om deze in optimale conditie te kunnen bewaren;
 • inspecteren van de voorraad en het vergelijken van de werkelijk aanwezige voorraad met de administratieve voorraad;
 • zorgdragen voor het op peil houden van de voorraden goederen in het magazijn met inachtneming van levertijden, afname(snelheid) etc.;
 • het opstellen van voorraadlijsten, het inventariseren van behoeften van de organisatie op basis van bekende gegevens en gemaakte afspraken;
 • verzorgen van de magazijnadministratie door het met behulp van een geautomatiseerd systeem inventariseren en registreren van de bestaande voorraad.

Wij verwachten van de magazijnmedewerker:

 • een afgeronde opleiding op mbo niveau 3/4 of kort hbo;
 • kennis van de eigenschappen van het materiaal van de te beheren goederen om deze in optimale conditie te houden;
 • kennis van de voorschriften met betrekking tot inname, opslag en uitgifte van goederen;
 • vaardigheid in het bijhouden van een magazijnadministratie met behulp van een geautomatiseerd systeem en in het verzorgen van overzichten over de voorraad.

De functie kent een carrièrepatroon schaal 4 (min. € 1.685,00 en max. € 2.361,00 bruto/maand bij een volledige weektaak). Overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao mbo.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Theo Verhofstadt, adjunct-directeur afdeling mbo Horeca Eindhoven, telefoon 013-8506569.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, vóór 26 september 2018 zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 26-9-2018
0,5
Eindhoven