Lid Raad van Toezicht

De Rooi Pannen zoekt ter uitbreiding een lid Raad van Toezicht.

De Rooi Pannen is een onderwijsinstelling voor vmbo en mbo op het gebied van handel, horeca, toerisme & vrije tijd, vormgeving en marketing & evenementen met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven, bestaande uit tien autonome onderwijsafdelingen en een afdeling Overhead. Dagelijks zijn zo’n 850 medewerkers direct en indirect betrokken bij het onderwijs aan zo’n 8.500 leerlingen.

Een lid van de Raad van Toezicht: 

 • heeft affiniteit met en/of is werkzaam in een of meerdere branches waarvoor De Rooi Pannen opleidingen verzorgt of is, los van branches, een deskundige op het gebied van bedrijfsvoering, financiën of onderwijs met affiniteit met IT / automatisering en kennis op het gebied van governance vmbo en mbo;
 • is bekend met relevante netwerken in de provincie Noord-Brabant;
 • is qua achtergrond complementair aan de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht;
 • is bereid gedurende de (maximale) zittingsperiode van 3 x 4 kalenderjaren het lidmaatschap op zich te nemen;
 • is, desgevraagd, bereid om de taak van voorzitter dan wel vice-voorzitter / secretaris van de Raad van Toezicht op zich te nemen;
 • heeft ervaring met het functioneren in bestuurlijk overleg;
 • beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (“bewijs van goed gedrag”);
 • is in staat externe ontwikkelingen te herkennen als betekenisvol voor De Rooi Pannen;
 • kan onafhankelijk van externe en eigen belangen, zonder last of ruggenspraak, kritisch functioneren;
 • moet integraal toezicht kunnen houden en alle belangen kunnen afwegen. Op deze wijze kan hij/zij fungeren als klankbord voor het College van Bestuur;
 • onderschrijft de beleidsuitgangspunten van De Rooi Pannen en draagt deze uit;
 • is eigenwijs, ondernemend, initiatiefrijk en besluitvaardig;
 • beschikt over strategisch / analytisch denkvermogen op minimaal hbo-niveau;
 • heeft op generlei wijze een belang dat strijdig is met of mogelijk zou kunnen zijn met het belang van de stichting.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de branches en de vestigingsplaatsen van De Rooi Pannen.

Wij verzoeken u uw sollicitatie voorzien van een cv vóór 1 november 2018 te richten aan: Scholengemeenschap De Rooi Pannen, t.a.v. de heer P.C.J.L. Haens, Voorzitter Raad van Toezicht, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of te mailen naar PZ@derooipannen.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Haens, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon 013 – 5955600.

Uiterste inschrijfdatum: 1-11-2018
-
-