Intern controleur

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling Overhead in Tilburg per 1 november 2021 een Intern controleur (risicobeheer – bekostiging - administratieve organisatie) (1,0 fte).

De intern controleur verricht werkzaamheden op het gebied van de interne risicobeheersing, bekostigingscontrole en administratieve organisatie (ao). Je werkt vanuit de centrale dienst Kwaliteitszorg/Interne controle van de afdeling Overhead. Dit is een stafdienst die een adviserende en ondersteunende taak heeft op het gebied van kwaliteitszorg, interne controle en onderwijs. Als intern controleur ben je een schakel tussen het College van Bestuur en de onderwijsafdelingen. Ook heb je nauw contact met de accountant.

De intern controleur verricht op hoofdlijnen de volgende taken:

  • ondersteunt bij het beschrijven en redigeren van aangeleverde procesbeschrijvingen, procedures en werkwijzen;
  • beheert de vastgelegde processen, procedures, werkwijzen en documenten in het digitale systeem en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van digitale systemen;
  • voert voorbereidende werkzaamheden op de accountantscontrole uit en werkt deze administratief af richting DUO;
  • doet planmatig audits op de risicovolle processen en controleert hierbij de naleving van de in procedures vastgelegde beheersmaatregelen;
  • doet interne audits bij de onderwijsafdelingen om de juistheid van de bekostigingsgegevens vast te stellen en stelt afdelingen in staat om na het constateren van omissies alsnog aan de bekostigingsvoorwaarden te voldoen;
  • beoordeelt, analyseert en rapporteert de bevindingen uit de interne controles, adviseert op basis van de rapportage mogelijke verbetermaatregelen en monitort deze.

 De intern controleur die we zoeken:

  • is in het bezit van een diploma op hbo-niveau;
  • kan zelfstandig werken, is accuraat en analytisch, heeft cijfermatig inzicht, is proactief en heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
  • heeft theoretische en praktijkgerichte kennis van administratieve technieken, systemen en procedures en is vaardig in het hanteren daarvan;
  • onderschrijft de kernwaarden en pijlers van De Rooi Pannen.

De functie kent een carrièrepatroon schaal 9 cao mbo (min. € 2616,00 en max. € 3916,00 bruto/maand fulltime). Ten aanzien van de overige arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo.

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nicoline Pinkster, hoofd centrale dienst Kwaliteitszorg/Interne controle, e-mail n.pinkster@derooipannen.nl / telefoon 013-5002146

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, uiterlijk 31 augustus 2021 zenden aan de heer C.F.M. van Strien, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 8 september 2021.

Vanwege de zomervakantie (24 juli t/m 29 augustus) kan een reactie vanuit onze kant wat langer op zich laten wachten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Uiterste inschrijfdatum: 31-8-2021
1,0
Overhead Tilburg