Instructeur sign vormgeving

De Rooi Pannen zoekt voor mbo Vormgeving in Tilburg, ter vervanging, met ingang van 12 augustus 2019 een instructeur sign vormgeving, 0,6 fte.

De instructeur is, samen met de docenten, verantwoordelijk voor het verzorgen van de lessen signmaking. De instructeur begeleidt de studenten in het voorbereiden, produceren en uitvoeren van sign-gerelateerde producten. Wij vinden het belangrijk dat de instructeur op de hoogte is van de ontwikkelingen in het vakgebied en ervaring heeft binnen de branche. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die breed zijn ingevoerd in signmaking.

De instructeur heeft onder andere de volgende taken:

 • verzorgen van praktijk- en theorielessen;
 • begeleiden/coachen van studenten bij het uitvoeren van studietaken;
 • instrueren in het gebruik en onderhoud van apparatuur, applicaties, machines en gereedschappen;
 • deelnemen aan vergaderingen betreffende het vakgebied, het onderwijs en de leerlingen.
 • zorg dragen voor onderhoud/vervanging van de in de praktijkruimte opgestelde apparatuur en gereedschappen.

Verder is het van belang dat de kandidaat:

 • beschikt over een instructeursdiploma op mbo niveau 4 of een associate degree onderwijsondersteuner, dan wel de bereidheid dit binnen 2 jaar in eigen tijd en op eigen kosten te behalen;
 • kennis heeft van methoden en technieken op het betreffende vakgebied en vaardigheid deze toe te passen en deze over te brengen op de leerlingen;
 • vaardigheid in het coachend begeleiden en instrueren van studenten gericht op competentieontwikkeling;
 • onderschrijft waar De Rooi Pannen voor staat (kernwaarden en pijlers);
 • beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • ervaring heeft in de signbranche;
 • ervaring in het Middelbaar Beroeps Onderwijs is een pré.

De functie kent een carrièrepatroon schaal 7 (min. € 1.987,00 en max. € 2.983,00 bruto/mnd fulltime). Ten aanzien van de overige arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jochem de Chêne, adjunct-directeur, mbo Vormgeving, telefoon 013-5955559.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, voor 14 juni 2019 zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 14-6-2019
0,6
mbo Vormgeving Tilburg