HR-/payroll-procesmedewerker

De Rooi Pannen zoekt ter uitbreiding van de centrale afdeling Personeelszaken in Tilburg zo spoedig mogelijk een HR-/payroll-procesmedewerker (1,0 fte).

Heb jij gevoel voor automatisering, affiniteit met cijfers en doorzie je gemakkelijk administratieve processen? Zoek je een functie waarin je HR-/salarisadministratie en automatisering kunt combineren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Sinds 1 januari 2018 werkt De Rooi Pannen met AFAS Online (AFAS Profit voor de afdeling Personeelszaken en AFAS InSite en Pocket ten behoeve van ESS en MSS). Als HR-/payroll-procesmedewerker beheer je de processen in Profit en InSite. Je maakt looncomponenten en past deze aan wanneer wet- of regelgeving dit vereist. In overleg met het hoofd van de afdeling weet je gebruikerswensen om te zetten in uitvoeringsmogelijkheden in Profit en workflows in AFAS InSite. Daarbij draag je ook zorg voor gebruikersinstructies en –ondersteuning. Je ontwikkelt rapportages en analyses in Profit en verzorgt de in- en externe gegevensleveringen (kengetallen, benchmarks, geïntegreerd jaardocument, DUO, MBO Raad e.d.).

Daarnaast voer je in AFAS de controle op het maandelijkse salarisproces uit en verzorg je de betalingsopdrachten aan de medewerkers, de belastingdienst en het ABP. Je controleert en bewaakt de pensioenadministratie APG en de deeladministraties (B)WW en het WGA Eigen Risicodragerschap. Je beheert het loonjournaal en de tussenrekening en zorgt voor afstemming daarvan met de financiële administratie. Je doet de voorbereiding en begeleiding van controles door de interne controller en de externe accountant .

Wij verwachten dat je als HR-/payroll-procesmedewerker beschikt over:

  • een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het economisch administratieve vlak;
  • ruime ervaring met HR-payrollsoftware, -administraties en -beheer;
  • bij voorkeur uitgebreide kennis van AFAS-Profit, AFAS-InSite en Excel;
  • goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • bij voorkeur ervaring met ‘de onderwijswereld’;
  • organisatiesensitiviteit en gevoel voor verhoudingen (centraal/decentraal).

Je salaris als HR/payroll-procesmedewerker wordt vastgesteld binnen schaal 9 van de cao mbo en bedraagt thans minimaal € 2.531,00 en maximaal € 3.789,00 bruto per maand/fulltime. Overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een volledige 13e maand, zijn conform de cao mbo.

Je sollicitatie, voorzien van een uitgebreide motivatie en cv, kun je vóór 15 juni a.s. richten aan: De Rooi Pannen, t.a.v. dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL TILBURG of mailen aan pz@derooipannen.nl.

Voor de beantwoording van vragen kun je contact opnemen met Ruben Cohen, hoofd Personeelszaken, telefoon 013 – 595 56 16 of e-mail r.cohen@derooipannen.nl. 


Over De Rooi Pannen en de afdeling Personeelszaken

De Rooi Pannen is een onderwijsinstelling voor vmbo en mbo met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven, bestaande uit tien autonome onderwijsafdelingen en een afdeling overhead. Dagelijks zijn zo’n 870 medewerkers direct en indirect betrokken bij het onderwijs aan zo’n 8.700 leerlingen. Personeelszaken, onderdeel van de afdeling overhead in Tilburg, verzorgt voor de gehele organisatie de personeels- en salarisadministratie, ondersteunt de managementteams van de onderwijsafdelingen bij hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de in-, door- en uitstroom van het personeel, bewaakt de centrale kaders met betrekking tot de uitvoering van het personeelsbeleid en ondersteunt het centraal directieberaad bij de totstandkoming van personeelsbeleid en -instrumenten.

Personeelszaken bestaat op dit moment uit zes medewerkers, te weten twee personeelsfunctionarissen, twee medewerkers personeels- en salarisadministratie, een afdelingssecretaresse en een afdelingshoofd. Zij vormen een hecht en (inhoudelijk) sterk team, zijn gewend om elkaar te helpen in tijden van drukte, hebben een dienstverlenende instelling en dragen vanuit de eigen sterkte of ambitie bij aan (vakspecifieke) ontwikkelingen en veranderingen. Voor de medewerkers van Personeelszaken zijn professionaliteit, proactiviteit en respect, belangrijke sleutelwoorden.

Uiterste inschrijfdatum: 15-6-2019
1,0
Tilburg
Solliciteer nu

pz@derooipannen.nl .