Hoofd ICT

Voor de overheaddienst ICT in Tilburg zoekt De Rooi Pannen, in verband met pensionering van het huidige hoofd, per 1 december 2021 een fulltime Hoofd ICT, die vanuit zijn/haar expertise op het gebied van ICT en digitalisering zijn toegevoegde waarde levert, zodat we ons eigentijds onderwijs kunnen blijven realiseren.

De Rooi Pannen is een scholengemeenschap die decentraal is georganiseerd met een compacte overhead, die zowel het College van Bestuur als de onderwijsafdelingen ondersteunt. Er vallen zeven verschillende diensten onder overhead, de dienst ICT is er daar een van. Op het moment maakt de dienst ICT een transitie door waarbij er een beweging wordt gemaakt van het faciliteren van hardware en netwerk naar een meer dienstverlenende dienst, mede met een focus op functioneel beheer. Naast deze beweging bij de dienst ICT maakt De Rooi Pannen breed een omslag door, waarbij (gedeeltelijke) digitalisering van ons onderwijs als ook verdere digitalisering op het gebied van de ondersteunende processen een belangrijke rol speelt.

Voor het vervullen van deze functie verwachten wij het volgende: 

  • je bent ICT-inhoudelijk breed ervaren en in bezit bent van een hbo-diploma, bij voorkeur ICT gerelateerd;
  • tevens ben je communicatief vaardig, iemand die de verbinding kan leggen tussen hetgeen nodig is bij het onderwijs en het specialisme ICT. Je kunt de wensen vanuit de organisatie goed vertalen naar de bijbehorende dienstverlening;
  • je bent in staat het College van Bestuur en de afdelingsdirecteuren (mbo en vo) te adviseren bij de implementatie van het ICT-beleid in de brede zin en doet voorstellen voor het te hanteren beleid op deelgebieden. Specifiek aandachtsgebied hierbij is informatiebeveiliging.
  • je kunt makkelijk schakelen op diverse niveaus binnen de organisatie en strategisch beleidsadvies geven;
  • je bent op de hoogte en volgt de landelijke ontwikkelingen en bent daardoor in staat gevraagd en ongevraagd te adviseren;
  • je zorgt voor afstemming tussen en draagvlak binnen de eigen ICT-dienst, de overige diensten en het onderwijs;
  • je bent eindverantwoordelijk voor de dienst ICT, je hebt ervaring in leidinggeven, waarbij je het team kunt aansturen, coachen, beoordelen en ontwikkelen;
  • je bent in staat tot het voeren van contractbesprekingen met externe instanties en je kunt relaties onderhouden (met toeleveranciers, overheidsinstanties, etcetera);
  • Je opereert binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders en je legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

De functie hoofd is gewaardeerd met schaal 12 cao mbo.

Zie voor meer informatie over onze school www.derooipannen.nl onder Over ons. Wanneer je vragen hebt, kun je contact opnemen met Jan van Alphen, lid van het College van Bestuur, tel. 06 – 53 94 84 88.

Je sollicitatie graag uiterlijk 30 augustus 2021 richten aan de heer C.F.M. van Strien, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of mailen aan pz@derooipannen.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op 9 september 2021 in de middag. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op 16 september 2021. Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de benoemingsprocedure en vindt plaats op 20 september 2021.

Vanwege de vakantiesluiting (26 juli 2021 t/m 30 augustus 2021) kan het zijn dat een reactie vanuit onze kant wat langer op zich laat wachten. Gedurende de periode is de heer Van Alphen wel bereikbaar voor vragen omtrent de vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Uiterste inschrijfdatum: 30-8-2021
1,0
Overhead Tilburg