Docent sign vormgeving

De Rooi Pannen, zoekt voor de afdeling Mbo Vormgeving Tilburg met ingang van het nieuwe schooljaar een docent sign vormgeving (1,9 fte, vervanging wegens zwangerschapsverlof. We zijn op zoek naar meerdere docenten voor dit vak). 

De vacature heeft betrekking op het verzorgen van lessen bij de opleiding Medewerker sign niveau 2 en Signspecialist niveau 4, binnen de leergebieden Digitaal (ontwerpen en) bewerken, Beletteren, Signtechnologie, Visualiseren en Tekenen. De docent begeleidt studenten bij het ontwikkelen van producten voor de signbranche. Dit varieert van het maken van een ontwerp en visualisatie tot het uitvoeren van producten waarbij verschillende technieken toegepast worden. Afhankelijk van het opleidingsniveau zal dit meer uitvoerend, dan wel onderzoekend en conceptueel zijn. Naast de lesgevende taken zal deze docent onder andere studenten begeleiden op stage en een mentoraat verzorgen.

De docent die we zoeken dient over de volgende competenties te beschikken:

 • enthousiast;
 • de wil om jonge mensen op te leiden tot vakbekwame beroepsbeoefenaren;
 • een open houding naar studenten en het team en de gave talenten te herkennen en te stimuleren;
 • vaardigheid in het coachen van studenten;
 • sterk in samenwerken.

Verder is het van belang dat de kandidaat:

 • in bezit is van een tweedegraads bevoegdheid of een 4-jarige hbo-opleiding gericht op het vakgebied waarin hij of zij les gaat geven, aangevuld met een pedagogisch-didactisch getuigschrift voor het mbo (of bereid is dit binnen 2 jaar in eigen tijd en op eigen kosten te behalen);
 • naast kennis van het ontwikkelen van onderwijs, ook ervaring heeft in de ontwikkeling hiervan vanuit een duidelijke visie op vormgeving;
 • bij voorkeur kennis heeft van o.a. de softwarepakketten InDesign, Ilustrator en Photoshop en die daarnaast ook andere relevante pakketten voor de signbranche beheerst;
 • breed is ingevoerd in de sign- en vormgevingsbranche;
 • over ruime ervaring als vormgever in de signbranche beschikt;
 • ervaring heeft in het middelbaar beroepsonderwijs;
 • onderschrijft waar De Rooi Pannen voor staat (kernwaarden en pijlers).

Een portfolio maakt altijd een belangrijk onderdeel uit van het sollicitatiegesprek.

De functie kent een carrièrepatroon schaal lb mbo (min. € 2.820,00 en max. € 4.218,00 bruto/maand fulltime). Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo.

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jochem de Chene, adjunct-directeur afdeling Mbo Vormgeving Tilburg, telefoonnummer 013-5002600.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, vóór 6 mei 2020 zenden aan de heer C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl

In verband met de meivakantie kan een reactie wat langer op zich laten wachten. Gesprekken zullen na de meivakantie plaatsvinden.

Uiterste inschrijfdatum: 6-5-2020
1,9
Mbo Vormgeving Tilburg