Docent Nederlands/Engels

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling Vmbo Eindhoven met ingang van het nieuwe schooljaar een docent(e) Nederlands/Engels (0,7fte).

De vacature voor docent Nederlands en Engels van 0,7 fte op de afdeling Vmbo Eindhoven heeft voornamelijk betrekking op lessen Nederlands en Engels in de Basisberoepsgerichte leerweg, voornamelijk klas 1. Wij zoeken kandidaten die een tweedegraads bevoegdheid hebben voor het vak Nederlands of Engels of studerend hiervoor. Naast de lesgevende taak zijn er tevens taken als mentorschap, overleg met de vakgroep en deelname aan teamvergaderingen.

De docentenfunctie kent een carrièrepatroon schaal LB (min. € 2.601,00 en max. € 3.978,00 bruto/maand bij een volledige weektaak). Ten aanzien van de andere arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo.

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw D. Mols, adjunct-directeur afdeling vmbo Eindhoven. In verband met de zomervakantie kun je tussen 4 juli en 12 augustus je vraag per mail stellen via d.mols@derooipannen.nl.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een CV, vóór 13 augustus 2018 zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl. In verband met de zomervakantie ontvang je pas vanaf 13 augustus bericht van ons. De sollicitatiegesprekken zullen in week 33 (13-17 augustus) plaatsvinden.

Uiterste inschrijfdatum: 10-8-2018
0,7
vmbo Eindhoven