Docent Nederlands en Engels (bij Prins Heerlijk)

In verband met pensionering zoekt onze samenwerkingspartner Prins Heerlijk per 17 augustus 2020 een ambitieuze Docent ‘Speciaal mbo in bedrijf’ Nederlands en Engels (0,4 fte).

Binnen Prins Heerlijk leren en werken jongeren met (ernstige) leerproblemen in de horeca, detailhandel en zorg en dienstverlening op mbo-niveau 1, 2 en 3 of in een vorm van ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Prins Heerlijk heeft daarvoor in de horeca en detailhandel een zestal eigen werkbedrijven. Daarnaast bieden we hen persoonlijke begeleiding en woonbegeleiding. Prins Heerlijk is een sociale onderneming waarin veel vernieuwing en ontwikkeling plaatsvindt. De missie van Prins Heerlijk is: ‘Participatie en ontplooiing van jongeren met een functiebeperking’.

De mbo-trajecten worden onder andere in samenwerking met De Rooi Pannen horeca en (detail)handel in Tilburg aangeboden.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de docent zijn:

 • Verzorgen van het taalonderwijs volgens het concept speciaal mbo in bedrijf voor de sector horeca/detailhandel bij Prins Heerlijk, in theorie en praktijk voor leerlingen op mbo-niveau 1, 2 en 3;
 • Bewaken van de opleidingsresultaten en het bijsturen waar nodig;
 • Ontwikkelen van onderwijsmateriaal op het vakgebied en borgen van het speciaal mbo onderwijs bij Prins Heerlijk;
 • Bijdragen aan de vormgeving van het team onderwijs Horeca en Detailhandel van de stichting Buitengewoon werken en leren – Prins Heerlijk;
 • Deelnemen aan het onderwijsoverleg;
 • Bijhouden van de voortgangsrapportage van de deelnemers. Het leveren van een bijdrage aan de leerlingbespreking met betrekking tot de voortgang van de begeleiding van de deelnemers;
 • Alle voorkomende werkzaamheden.

De docent Nederlands en Engels beschikt over:

 • hbo werk- en denkniveau (tweedegraads lesbevoegdheid);
 • theoretische en praktische vakinhoudelijke, -didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
 • kennis van en ervaring met het lesgeven aan jongeren met (ernstige) leerproblemen;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • flexibiliteit ten aanzien van werkzaamheden en werktijden.

Wij bieden:

 • een organisatie met betrokken en enthousiaste collega’s;
 • een tijdelijk dienstverband van een jaar, met mogelijkheid voor verlenging;
 • een bij de functie passend arbeidsvoorwaardenpakket;
 • een dienstverband van 0,4 fte (omvang is bespreekbaar).

Interesse?
Wanneer u belangstelling heeft voor deze vacature, kunt u per e-mail een sollicitatiebrief & cv sturen naar: personeel@prinsheerlijk.nl onder vermelding van docent Nederlands en Engels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gief van Schijndel, directeur (06 2299 1304)  of met Chris Heule (06 2150 8746), teamleider onderwijs Horeca & Detailhandel.

Wij zien uw reactie graag tegemoet vóór 19 juni 2020.

Uiterste inschrijfdatum: 19-6-2020
0,4
Prins Heerlijk Tilburg