Docent Nederlands

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling vmbo Eindhoven, per 20 augustus 2018 twee nieuwe collega’s docent(e) Nederlands (1,5 fte).

De vacature voor docent Nederlands van 1,5 fte op de afdeling vmbo Eindhoven heeft voornamelijk betrekking op lessen Nederlands in de Kaderberoepsgerichte leerweg, alle leerjaren. Wij zoeken kandidaten die een tweedegraads bevoegdheid hebben voor het vak Nederlands. Naast de lesgevende taak zijn er tevens taken als mentorschap, overleg met de vakgroep en deelname aan teamvergaderingen.

De docentenfunctie kent een carrièrepatroon schaal LB (min. € 2.601,00 en max. € 3.978,00 bruto/maand bij een volledige weektaak). Ten aanzien van de andere arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo.

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw I. van den Berg, adjunct-directeur afdeling vmbo Eindhoven, telefoon 013- 850 6500.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een CV, vóór 14 juni 2018 zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 14-6-2018
1,5
vmbo Eindhoven