Docent Marketing

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling mbo Handel Tilburg zo spoedig mogelijk een Docent Marketing (0,8 fte). 

De kandidaat zal als docent ingezet worden in het team ondernemer retail voor de vakken marketing en ondernemen. Wij vinden dat onderwijs van betekenis moet zijn voor leerlingen. Dat willen we doen door een leeromgeving te creëren die uitdagend, prikkelend en levensecht is.

De nieuw te werven docent marketing heeft twee belangrijke opdrachten:

  • een impuls geven aan het online marketingonderwijs van het team Handel;
  • online marketing- en ondernemersonderwijs integreren in het winkelcentrum.

De docent die we zoeken dient over de volgende competenties te beschikken:

  • ervaring met online marketing en ondernemerschap. Deze ervaring kan opgedaan zijn als docent of in de praktijk;
  • flexibel zowel in de uitvoering van de taak als in tijd;
  • ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal en onderwijskundig onderlegd is;
  • een creatieve en positieve instelling. Onderwijs moet een passie zijn.

Verder is het van belang dat de kandidaat:

  • beschikt over een tweedegraads bevoegdheid marketing of economie of een 4-jarige hbo opleiding gericht op het vak waarin je les gaat geven met het diploma ‘didactisch bekwaam voor het mbo;
  • onderschrijft waar De Rooi Pannen voor staat (kernwaarden en pijlers);
  • een echte teamspeler is (erkent en gebruikt de kwaliteiten van anderen, stelt zijn kwaliteiten beschikbaar, is reflectief en wil continu leren).

De functie van docent kent een carrièrepatroon schaal LB (min. € 2.687,00 en max. € 4.019,00 bruto/maand bij een volledige weektaak). Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Walter Dirks, adjunct-directeur afdeling mbo Handel Tilburg, telefoon 013-595 5850.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, vóór 14 september 2018 zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 14-9-2018
0,8
Tilburg