Docent economische vakken

De Rooi Pannen zoekt voor de  afdeling mbo Handel Tilburg met ingang van het nieuwe schooljaar een docent(e) economische vakken (1,0 fte).

De kandidaat zal als docent ingezet worden in het team retail niveau 1-2-3 BOL en niveau 2-3-4 BBL voor:

  • de (bedrijfs)economische vakken in relatie tot de detailhandel;
  •  het mentoraat van de opleiding Aankomend verkoopmedewerker, niveau 1.

Wij vinden dat onderwijs van betekenis moet zijn voor leerlingen. Dat willen we doen door een leeromgeving te creëren die uitdagend, prikkelend en levensecht is. De nieuw te werven docent economie heeft als opdracht een impuls geven aan de bestaande sectie, versterken en vernieuwen.

De docent die we zoeken dient over de volgende competenties te beschikken:

  • inlevingsvermogen, gericht op de doelgroep;
  • flexibel zowel in de uitvoering van de taak als in tijd;
  • ontwikkelingsgericht van lesmateriaal en onderwijskundig onderlegd;
  • een creatieve en positieve instelling. Onderwijs moet een passie zijn.

Verder is het van belang dat de kandidaat

  • beschikt over een tweedegraads bevoegdheid (bedrijfs)economie of een 4-jarige hbo-opleiding gericht op het vak waarin je les gaat geven met het diploma “didactisch bekwaam voor het mbo”;
  • onderschrijft waar De Rooi Pannen voor staat (kernwaarden en pijlers);
  • een echte teamspeler is (erkent en gebruikt de kwaliteiten van anderen, stelt zijn kwaliteiten beschikbaar, is reflectief en wil continu leren).

De functie van docent kent een carrièrepatroon schaal LB (min. € 2.687,00 en max. € 4.019,00 bruto/maand bij een volledige weektaak). Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo.

Voor informatie over deze vacature kun je tot 25 juni a.s. contact opnemen met Angelique van Hest, adjunct-directeur afdeling mbo Handel Tilburg , telefoon 013-595 5850. Wanneer je interesse hebt, kun je jouw brief tot 25 juni a.s., voorzien van een cv,  sturen naar dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur in Tilburg.

Uiterste inschrijfdatum: 25-6-2018
1,0
mbo Handel Tilburg