Docent economie (Eindhoven)

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling Vmbo in Eindhoven met ingang van het nieuwe schooljaar een docent economie (0,8 fte, vervanging wegens zwangerschap)

De vacature voor docent economie heeft betrekking op lessen in alle leerwegen van het vmbo. In leerjaar 1 en 2 kan men naast lessen economie ook ingezet worden voor lessen mens & maatschappij. In leerjaar 3 en 4 betreft het alleen maar lessen economie. Definitieve verdeling in overleg. Naast de lesgevende taak zijn er tevens taken als mentoraat (eventueel), onderwijsontwikkeling, overleg met de vakgroep en deelname aan teamvergaderingen. De visie van de vaksectie is een deel van de lessen meer projectmatig vorm te geven en meer te gaan werken met eigen ontwikkeld materiaal.  

De docent die we zoeken dient over de volgende competenties te beschikken:

  • inlevingsvermogen, gericht op de doelgroep;
  • flexibel zowel in de uitvoering van de taak als in tijd;
  • gericht op ontwikkeling van lesmateriaal en onderwijskundig onderlegd;
  • een creatieve en positieve instelling; onderwijs moet een passie zijn.

Verder is het van belang dat de kandidaat:

  • in bezit is van een tweedegraads bevoegdheid voor het vak economie (of bereid is dit binnen 2 jaar in eigen tijd en op eigen kosten te behalen);
  • affiniteit heeft en/of ervaring heeft binnen het vmbo-onderwijs;
  • onderschrijft waar De Rooi Pannen voor staat (kernwaarden en pijlers);
  • een echte teamspeler is (erkent en gebruikt de kwaliteiten van anderen, stelt zijn kwaliteiten beschikbaar, is reflectief en wil continu leren).

De functie kent een carrièrepatroon schaal lb cao vo (min. € 2.747,00 en max. € 4.186,00 bruto/maand fulltime). Ten aanzien van de overige arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Emilie Struble, directeur afdeling Vmbo Eindhoven, telefoon 040 – 500 11 00 of via de mail e.struble@derooipannen.nl.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, vóór 6 mei 2020 zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

In verband met de meivakantie (20 april tot 6 mei 2020) kan een reactie wat langer op zich laten wachten. Gesprekken zullen na de meivakantie plaatsvinden.

Uiterste inschrijfdatum: 6-5-2020
0,8
Vmbo Eindhoven