Docent(e) marketing en rekenen

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling mbo Toerisme & Evenementen in Eindhoven met ingang van het nieuwe schooljaar een docent(e) marketing en rekenen (0,8 fte).

De kandidaat zal als docent ingezet worden voor de vakken marketing en rekenen. 

Voor het vervullen van deze functie verwachten wij dat je het vak:

 • marketing in al haar aspecten kunt geven waarbij vooral aandacht moet worden gegeven aan de praktijk van waaruit het theoretisch kader de leerlingen bijgebracht wordt;
 • rekenen zodanig kunt geven dat dit de leerlingen inspireert en motiveert om te voldoen aan de landelijke generieke exameneisen.

Het is van belang dat je als docent:

 • ervaring hebt met de praktische kant van marketing;
 • leergierig bent en nieuwe trends en ontwikkelingen vertaalt met praktijkvoorbeelden naar het niveau van de leerling;
 • het nut van het vak rekenen kunt aangeven in relatie tot de toekomstige beroepspraktijk van de leerling en eventuele vervolgopleidingen;
 • flexibel, creatief en pro-actief bent;
 • innovatief bent;
 • lesmateriaal kunt ontwikkelen;
 • een echte teamspeler bent, die transparant is richting collega’s.

Wij verwachten van de docent:

 • een tweedegraads bevoegdheid waartoe het vak marketing behoort of een vierjarige hbo-opleiding volbracht en bereid is om in eigen tijd/kosten een didactische bekwaamheid voor het mbo te halen;
 • de missie en visie van De Rooi Pannen ondersteunt.

De docentenfunctie kent een carrièrepatroon schaal LB (min. € 2.687,00 en max. € 4.019,00 bruto/maand bij een volledige weektaak). Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden geldt de cao MBO.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Geert Cornelisse, adjunct-directeur afdeling mbo Toerisme & Evenementen Eindhoven, telefoon 013-850 6600.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, vóór 12 juni 2018 sturen naar Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 12-6-2018
0,8
Eindhoven