Directeur vmbo

De Rooi Pannen zoekt voor de onderwijsafdeling vmbo in Eindhoven, in verband met vertrek van de huidige functionaris, een directeur vmbo (1,0 fte)

‘Een inspirerende persoonlijkheid met hart voor de vmbo-leerling’

die in z’n algemeenheid het volgende taakprofiel heeft:

 • eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingen, het personeel en de exploitatie van de afdeling vmbo, binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders;
 • als lid van het Centraal Directieberaad medeverantwoordelijk voor Scholengemeenschap De Rooi Pannen als geheel met daarbinnen de eigen branche;
 • geeft direct leiding aan het team onderwijsondersteunend personeel en vormt met drie adjunct-directeuren, ieder verantwoordelijk voor een eigen onderwijsteam, het managementteam;
 • bepaalt met het managementteam, binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders, het afdelingsbeleid op alle beleidsterreinen en bewaakt en controleert een correcte uitvoering daarvan;
 • is sturend op onderwijsontwikkelingen en vernieuwingen binnen de eigen afdeling.

De belangrijkste korte en middellange termijn doelen voor de nieuwe directeur richten zich op:

 • het versterken van de eigen afdeling en het creëren van draagvlak en klimaat voor versterking/ontwikkeling van en door de (onderwijs)teams;
 • leidinggeven aan het managementteam: de kandidaat is in staat het proces van teamversterking/-ontwikkeling te evalueren, door te ontwikkelen met als doel elk team te versterken zodat het optimaal kan functioneren;
 • het uitzetten van de grote lijnen op het gebied van kwaliteitszorg;
 • het voeren van een gezond financieel beleid;
 • de interne doorstroom van vmbo naar mbo;
 • het gezamenlijk profileren van de Eindhovense afdeling in de stad en regio.

Voor het vervullen van deze functie verwachten wij:

 • het bezit van een tweedegraads bevoegdheid;
 • kennis van het vo-onderwijs in het algemeen, van het vmbo in het bijzonder en van de aansluiting van het po met het vo;
 • het bezit van leidinggevende kwaliteiten met een duidelijke visie en daadkracht;
 • uitgebreide organisatorische en onderwijsinhoudelijke kennis en ervaring;
 • het creatieve vermogen te vernieuwen met ‘oog voor het goede’ en met voldoende (organisatie)sensitiviteit;
 • rekenkundig inzicht en kennis van financieel management.

De functie directeur is gewaardeerd met schaal 14 cao VO.

Wanneer je vragen hebt, kun je contact opnemen met mevr. Hoekstra, secretaresse College van Bestuur, tel. 013 – 595 56 00.

Je kunt jouw sollicitatie vóór 11 juni a.s. richten aan dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur van Scholengemeenschap De Rooi Pannen, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of mailen aan pz@derooipannen.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 20 juni 2018. Een ontwikkelassessment kan deel uit maken van de benoemingsprocedure.

Uiterste inschrijfdatum: 11-6-2018
1,0
Eindhoven