Directeur mbo Horeca

Voor haar onderwijsafdeling mbo Horeca in Breda zoekt De Rooi Pannen op korte termijn, in verband met vertrek van de huidige functionaris, een directeur (1,0 fte).

Die in z’n algemeenheid het volgende taakprofiel heeft:

 • eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingen, het personeel en de exploitatie van de afdeling mbo Horeca, binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders;
 • als lid van het Centraal Directieberaad medeverantwoordelijk voor De Rooi Pannen als geheel met daarbinnen de eigen branche;
 • geeft direct leiding aan het team onderwijsondersteunend personeel en vormt met drie adjunct-directeuren, ieder verantwoordelijk voor een eigen onderwijsteam, het managementteam;
 • bepaalt met het managementteam, binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders, het afdelingsbeleid op alle beleidsterreinen en bewaakt en controleert een correcte uitvoering daarvan;
 • stimuleert en ondersteunt (onderwijs)ontwikkelingen binnen de eigen afdeling;
 • de school profileert in de regio Breda.

Het belangrijkste korte en middellange termijn doel voor de nieuwe directeur is, naast de versterking van de externe contacten in de branche, het invoeren van het vernieuwde onderwijsconcept. Dit concept heeft betrekking op de verhuizing naar de Seeligkazerne per 1 januari 2019.

Voor het vervullen van deze functie verwachten wij:

 • minimaal in het bezit van een 2e graads bevoegdheid;
 • brede en actuele kennis van het mbo-onderwijs en affiniteit met de horeca;
 • uitgebreide organisatorische en onderwijsinhoudelijke kennis en ervaring;
 • goed ontwikkelde leidinggevende vaardigheden gericht op het delegeren van verantwoordelijkheden/taken en bevoegdheden en initiëren van vernieuwing;
 • een sterk communicatief vermogen, waarbij openheid, draagvlak creëren, inspireren, coachen en netwerken sleutelbegrippen zijn;
 • het vermogen te vernieuwen met ‘oog voor het goede’ en met voldoende (organisatie)sensitiviteit.

De functie directeur is gewaardeerd met schaal 14 cao mbo.

Uitgebreide informatie over de functie, De Rooi Pannen in het algemeen en de afdeling mbo Horeca, vind je op www.derooipannen.nl. Wanneer je vragen hebt, kun je contact opnemen met dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur van Scholengemeenschap De Rooi Pannen, telefoonnummer 013 – 595 56 00 (mevrouw H. Hoekstra, secretaresse College van Bestuur).

Jouw sollicitatie gelieve, vóór 19 juni a.s., te richten aan dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur van De Rooi Pannen, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of mailen aan pz@derooipannen.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 26 juni. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de benoemingsprocedure.

Uiterste inschrijfdatum: 19-6-2018
1,0
Breda