Directeur

Voor de onderwijsafdeling Vmbo in Eindhoven zoekt De Rooi Pannen een fulltime directeur.

Afgelopen jaren is een koers uitgezet, die lijn willen we graag doortrekken, daarom zijn we op zoek naar een inspirerende directeur, met hart voor de vmbo-leerling en met lef om te leiden, te laten, te leren en te leven.

Tot het takenpakket van de directeur die we zoeken behoort onder andere:

  • eindverantwoordelijk zijn voor het onderwijs, de leerlingen, het personeel en de exploitatie van de afdeling vmbo, binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders;
  • medeverantwoordelijk voor Scholengemeenschap De Rooi Pannen als geheel met daar binnen de eigen vmbo-afdeling alsmede lid van het Centraal Directie Beraad;
  • direct leiding geven aan het team onderwijsondersteunend personeel en samen met drie adjunct-directeuren, ieder verantwoordelijk voor een eigen onderwijsteam, het managementteam vormen;
  • samen met het managementteam, binnen centraal vastgestelde beleids- en uitvoeringskaders, het afdelingsbeleid op alle beleidsterreinen bepalen, bewaken en controleren op een correcte uitvoering daarvan;
  • sturen op onderwijsontwikkelingen en vernieuwingen binnen de eigen afdeling.

Voor het vervullen van deze functie verwachten wij: 

  • kennis van en aantoonbare ervaring met onderwijsfinanciering, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en profilering van een school;
  • leidinggevende kwaliteiten met een duidelijke visie & daadkracht;
  • een visie op en een relevante bijdrage levert aan strategische schoolambities en deze weet te vertalen naar voor medewerkers motiverende en realistische doelen;
  • het gezamenlijk profileren van afdeling in de stad & regio. Dit met name als het gaat om onderwijsaanbod en leerlingenondersteuning.

De functie directeur is gewaardeerd met schaal 14 cao vo.

Wanneer je vragen hebt, kun je contact opnemen met Jan van Alphen, lid van het College van Bestuur, tel. 013 – 500 21 00.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, uiterlijk 29 november 2021 zenden aan de heer C.F.M. van Strien, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdagmiddag 8 december 2021. We verwachten tijdens het eerste gesprek dat je een elevator pitch voorbereidt om ons te overtuigen dat jij de inspirerende directeur bent die we zoeken. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 14 december 2021. Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de benoemingsprocedure en vindt plaats op 17 december 2021.

Uiterste inschrijfdatum: 29-11-2021
1,0
Vmbo Eindhoven