Adjunct-directeur vmbo Tilburg (m/v)

In verband met positieverandering is de afdeling vmbo in Tilburg voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een

adjunct-directeur (m/v)
(0,9 - 1,0 FTE)

die samen met de directeur en de zittende adjunct directeuren het managementteam vormt en mede verantwoordelijk is voor het onderwijsbeleid, personeelsbeleid, de interne communicatie en andere organisatorische-, financiële- en administratieve zaken.

De afdeling vmbo Tilburg is een onderwijsafdeling met circa 1000 leerlingen en 120 medewerkers. Zij biedt onderwijs aan in de afdelingsprofielen Handel-Vormgeving en Horeca-Recreatie.

De nieuwe adjunct-directeur gaat leiding geven aan een team van docenten dat verantwoordelijk is voor het onderwijs aan leerlingen van het vmbo.

Wij verwachten van de kandidaat in ieder geval dat hij/zij:

- een tweedegraads bevoegdheid heeft en beschikt over ervaring in het onderwijs;
- de ambitie heeft om het proces van teamvorming en –ontwikkeling verder te brengen;
- samen met het team een onderwijskundige aanpak realiseert die recht doet aan de verschillen, structuur, duidelijkheid en aandacht die vmbo-leerlingen nodig hebben;
- affiniteit heeft met de doelgroep: de kandidaat weet uit opleiding en ervaring in welk onderwijskundig klimaat deze groep leerlingen het best tot ontwikkeling komt;
- onderwijskundige vernieuwingen hoog in het vaandel heeft staan en daar op inspirerende wijze leiding aan geeft;
- in de professionele samenwerking krachtig is, standvastig, besluitvaardig en to-the-point.

Om de samenwerking in het managementteam verder te versterken is het van belang dat de kandidaat:

- naast de belangen van zijn / haar team, afdelingsbelangen onderkent en behartigt;
- de speerpunten van de afdeling onderschrijft waarbij het schoolplan en onderwijsvernieuwing voor de komende jaren belangrijke thema’s zijn;
- de portefeuille kwaliteitszorg, scholing personeel en organisatie van diverse leerlingen activiteiten onder andere op zich kan nemen.

De functie kent een carrièrepatroon LD (cao-VO).

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een uitgebreide motivatie en cv, dient uiterlijk 8 mei 2018 in ons bezit te zijn en kan worden gezonden aan: Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, Voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg. Mailen naar pz@derooipannen.nl is ook mogelijk.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. B. Brenders, directeur afdeling vmbo Tilburg (m.i.v. 1 augustus 2018), telefoon 06-11926734. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op 22 mei a.s. vanaf 12.30 uur. Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure.

Uiterste inschrijfdatum: 8-5-2018
0,9-1,0
Tilburg