Adjunct-directeur Toerisme & Evenementen

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling mbo Toerisme & Evenementen Tilburg met ingang van het nieuwe schooljaar een adjunct-directeur (1 fte).

Het opleidingsteam waaraan je leiding gaat geven, bestaat uit onderwijzend personeel van de opleidingen Travel en Luchtvaartdienstverlener (BOL). Je bent verantwoordelijk voor het totale onderwijsproces van toelating tot en met diplomering van de studenten van deze niveau 3- en 4-opleidingen.

Je vormt samen met de directeur en de andere adjunct-directeuren het managementteam van de afdeling mbo Toerisme & Evenementen Tilburg. De opleidingsteams bieden praktijkgericht, inspirerend en contextrijk onderwijs aan in een actieve en veilige leeromgeving waarbij men waarde hecht aan het reflecterend vermogen van de studenten.

Wij verwachten van de kandidaat dat hij/zij:

 • bij voorkeur coördinerende/leidinggevende onderwijservaring heeft;
 • bij voorkeur vanuit ervaring een onderwijsverandering kan begeleiden;
 • affiniteit heeft met de toeristische - en/of luchtvaartbranche;
 • affiniteit heeft met mbo-onderwijs en beschikt over een tweedegraads bevoegdheid;
 • een goede organisator en besluitvaardig is;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Ten behoeve van de versterking van het team verwachten we verder dat hij/zij:

 • op inspirerende wijze leiding geeft aan onderwijskundige innovaties;
 • zich betrokken en empathisch toont en een verbindende rol speelt in zijn team;
 • competenties van individuen op waarde weet te schatten en deze adequaat weet in te zetten;
 • objectief en onbevangen kan samenwerken;
 • in staat is het proces van teamvorming en -ontwikkeling verder te ontwikkelen;
 • in staat is het team te begeleiden naar maximale teamverantwoordelijkheid.

Om de samenwerking in het managementteam te versterken is het van belang dat de kandidaat:

 • naast de belangen van zijn/haar team, afdelingsbelangen onderkent en behartigt;
 • uitvoering geeft aan de vier speerpunten van de afdeling voor de komende twee jaar: positionering van de opleidingen, professionalisering, onderwijsinnovatie en samenvoegen van de twee locaties binnen de afdeling;
 • ook extern gericht is.

Het salaris van de adjunct-directeur wordt vastgesteld volgens schaal LD cao mbo. Het betreft een aanstelling voor de duur van twee jaar. Het is mogelijk om deze functie middels detachering in te vullen. Het geven van 4 lesuren is onderdeel van de functie.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 14 juni 2019 op de locatie Tilburg. Een ontwikkelassessment wordt in de afrondende fase van de selectieprocedure ingezet.

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Joris Karman, directeur afdeling Toerisme en Evenementen Tilburg (013-5955680).

Uw sollicitatiebrief en cv, gericht aan de heer C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, graag vóór 4 juni a.s., zenden aan de afdeling Personeelszaken of mailen aan pz@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 4-6-2019
1,0
mbo Toerisme & Evenementen Tilburg