Adjunct-directeur (m/v)

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling vmbo Tilburg een adjunct-directeur (m/v) (0,9 - 1,0 fte). 

Functie
Als adjunct-directeur geef je leiding aan het team van docenten, instructeurs en onderwijsassistenten binnen het programma Horeca-Recreatie van de afdeling vmbo. Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de opbrengsten van het onderwijs en voor de realisatie van het onderwijskundige beleid dat de afdeling heeft vastgelegd in het schoolplan 2018-2022. Hiertoe werk je aan de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van individuele teamleden en geef je leiding aan het proces van teamontwikkeling.

Je maakt als adjunct-directeur deel uit van het managementteam dat onder leiding staat van de directeur. Het managementteam stelt beleid vast dat in samenwerking met de teams tot stand is gekomen, volgt de opbrengsten van het onderwijs en de voortgang van onderwijsontwikkeling en maakt jaarlijks een plan van aanpak. In onderling overleg is iedere adjunct-directeur verder verantwoordelijk voor één of enkele beleidsportefeuilles. Adjunct-directeuren geven tevens leiding aan afdelingsbrede projecten en/of werkgroepen.

Een adjunct-directeur binnen De Rooi Pannen is tweedegraadsbevoegd en heeft een lesgevende taak (4 uur per week), omdat wij ervan overtuigd zijn dat het verzorgen van onderwijs voor een leidinggevende meerwaarde heeft. Het geeft je direct inzicht in de impact en effecten van het uitgezette onderwijsbeleid.

Opdracht
Voor het team waar jij leiding aan geeft, liggen er de volgende uitdagingen:

  • We hebben de ambitie om ons onderwijs verder te ontwikkelen: meer samenhang tussen vakken, een betere aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen en recht doen aan verschillen.
  • We zijn sterk in leerlingbegeleiding / zorg, waarbij we streven naar een rolvaste uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.
  • Het is onze ambitie om het werken in teams verder te ontwikkelen.

Kwaliteiten
We zoeken een kandidaat:

  • met hart voor vmbo-onderwijs en vmbo-leerlingen;
  • die de ambitie heeft om leiding te geven aan de ontwikkeling van onderwijs, professionals en teams;
  • die stevig in zijn schoenen staat, die koersvast is en standvastig kan opereren;
  • die reflecteert en kritisch kan kijken naar het eigen functioneren en het functioneren van anderen;
  • die op een constructieve wijze feedback kan geven aan collega’s;
  • die de kernwaarden van De Rooi Pannen en de ambities van de afdeling durft uit te dragen en voorbeeldgedrag toont.

Werkomgeving
De Rooi Pannen is een scholengemeenschap met een goede naam in het beroepsgericht onderwijs. Ons onderwijs is praktijkgericht, we hebben in een kleinschalige omgeving oog en aandacht voor iedere leerling en passen ons onderwijs voortdurend aan aan de veranderende eisen van beroepenveld en de behoeften van leerlingen. Je komt te werken op een afdeling met 1.000 leerlingen en 120 collega’s. De afdeling vmbo heeft een stabiele instroom van leerlingen en goede Inspectie-resultaten. Er is sprake van een informele sfeer, waarbij collega’s echt gaan voor de doelgroep. Het managementteam is ambitieus en divers samengesteld.

Aanbod
De functie wordt gewaardeerd in schaal LD (cao VO). De Rooi Pannen start komend schooljaar met een modulair opgebouwd scholingsprogramma voor adjunct-directeuren. Samen met jou wordt bekeken welke programma-onderdelen passen in jouw ontwikkeling. Verder kent De Rooi Pannen afdelingsoverstijgende intervisiegroepen voor adjunct-directeuren.

Jouw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een uitgebreide motivatie en cv, graag vóór 12 juni a.s., zenden aan Dhr. C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl is ook mogelijk.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de heer Bart Brenders, directeur afdeling vmbo Tilburg, telefoon 06-11926734.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op 20 juni 2019 tussen 8.30-12.30 uur. Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure.

Uiterste inschrijfdatum: 12-6-2019
0,9-1,0
vmbo Tilburg