Adjunct-directeur Mbo Handel & Ondernemen

De Rooi Pannen, zoekt voor de afdeling Mbo Handel & Ondernemen met ingang van het nieuwe schooljaar een fulltime adjunct-directeur.

Als adjunct-directeur ga je leidinggeven aan het onderwijsteam van de opleiding Commercie; hiervoor is affiniteit met de branche een pré. Je bent, samen met jouw team, verantwoordelijk voor het volledige onderwijstraject van de studenten van deze opleiding, dat wil zeggen van toelating tot en met diplomering. Met de directeur en een andere adjunct-directeur vorm je het managementteam van de afdeling.

De adjunct-directeur die we zoeken moet beschikken over:

 • Coördinerende/leidinggevende ervaring in het onderwijs;
 • Een onderwijsbevoegdheid (je verzorgt 4 lesuren per week in je vakgebied);
 • Het vermogen te werken vanuit een visie, werken met structuur en duidelijke kaders;
 • Capaciteit om ruimte te geven aan het team voor zelfontplooiing;
 • Een proactieve houding, positief-kritisch handelen.

Verder laat hij/zij zich als volgt typeren:

 • Innovator t.b.v. het onderwijs;
 • Mensgerichte teamspeler, communicatief sterk, besluitvaardig en stressbestendig;
 • Is in staat taken en verantwoordelijkheden te delegeren en te controleren op resultaten;
 • Verbinder tussen het managementteam en de onderwijsteams;
 • Heeft de wil om in een lerende organisatie te werken;
 • Werkt in het belang van zowel het team als het afdelingsbelang.

De nieuwe adjunct-directeur team Commercie heeft een voorbeeldfunctie, hij/zij draagt de missie en visie van De Rooi Pannen uit naar zijn team en neemt hierin de verantwoordelijkheid. De adjunct-directeur spreekt de teamleden aan op eigen verantwoordelijkheden en monitort de voortgang en resultaten van processen binnen het team. Een kernactiviteit is de verdere vorming en ontwikkeling van het team. Dat vraagt leiderschapskwaliteiten, empathie en integriteit en een vaardigheid ten aanzien van procesbewaking en –beheersing. Samenwerking is voor ons het sleutelwoord. Vanuit een visie op de toekomst ontwikkel je in samenspraak met het managementteam het beleid en neem je samen de beslissingen. Je stimuleert proactief de aanspreekcultuur op de afdeling in het algemeen en in je team in het bijzonder. Samenwerking is de basis voor een goede en professionele werksfeer. Overzicht, participeren en delegeren zijn belangrijke waarden.

Samenwerking in het managementteam is gericht op het in balans houden van het teambelang en het belang van de afdeling als geheel. Openheid, een professionele houding, planningsvaardigheden en transparantie zijn belangrijke waarden voor het MT.

Het salaris van de adjunct-directeur wordt vastgesteld volgens schaal LD cao mbo.

De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken is gepland op dinsdag 1 juni a.s. tussen 13.00 uur en 17.00 uur, locatie Tilburg. Gesprekken voor de tweede ronde zijn gepland op dinsdag 8 juni a.s. tussen 12.30 uur en 14.00 uur.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Moolenaar, directeur van de afdeling Mbo Handel & Ondernemen Tilburg, telefoonnummer 06-14809520.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, uiterlijk 16 mei 2021 zenden aan de heer C.F.M van Strien voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

Vanwege de meivakantie kan een reactie wat langer op zich laten wachten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Uiterste inschrijfdatum: 16-5-2021
1,0
Mbo Handel & Ondernemen Tilburg