Adjunct-directeur Horecaondernemer/-manager (m/v)

Afdeling mbo Horeca Eindhoven is met ingang van 1 augustus 2018 op zoek naar een:  

Adjunct-directeur Horecaondernemer/-manager (m/v)

(fulltime)

Het opleidingsteam waaraan je leiding gaat geven bestaat uit onderwijzend personeel aan de opleiding Horeca ondernemer/-manager (HOM). Je bent verantwoordelijk voor toelating tot en met diplomering van de leerlingen van deze opleiding op basis van uitgangspunten uit het traject 'versterking van teams'. Samen met de directeur en de 3 andere adjunct-directeuren vorm je het managementteam van de afdeling mbo Horeca Eindhoven.

Wij verwachten van de kandidaat dat hij/zij:coördinerende / leidinggevende ervaring heeft;

- affiniteit heeft met de gastvrijheidsbranche;
- een 2e graads bevoegdheid (voorkeur economie of talen) en onderwijservaring in het mbo heeft;
- werkt vanuit visie en besluitvaardig is;
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Ten behoeve van de versterking van het team verwachten we verder dat hij/zij:

- op inspirerende wijze leiding geeft aan onderwijskundige innovaties;
- zich betrokken, empathisch toont en een verbindende rol speelt in zijn team;
- competenties op waarde weet te schatten en deze adequaat weet in te zetten;
- een lerende cultuur in het team stimuleert;
- in staat is het proces van teamvorming en -ontwikkeling verder te brengen.

Om de samenwerking in het managementteam verder te versterken is het van belang dat de kandidaat:

- naast de belangen van zijn / haar team, afdelingsbelangen onderkent en behartigt;
- de speerpunten van de afdeling onderschrijft waarbij professionalisering en onderwijs innovatie voor de komende jaren belangrijke thema’s zijn;
- beschikt over planningsvaardigheden, structurerende kwaliteiten en een positief kritische blik heeft;
- resultaatgericht en transparant is.

Het salaris van de adjunct-directeur wordt vastgesteld volgens schaal LD cao mbo.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 15 mei tussen 8.30 uur en 12.00 uur, locatie Eindhoven. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jan van Alphen, lid College van Bestuur, telefoon 06-53948488.

Jouw sollicitatiebrief en cv, gericht aan de heer C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, graag vóór 7 mei a.s., sturen naar de afdeling personeelszaken of mailen aan pz@derooipannen.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 6-5-2018
1,0
Eindhoven