Adjunct-directeur (Eindhoven)

De Rooi Pannen, zoekt voor afdeling Mbo Horeca Eindhoven met ingang van het nieuwe schooljaar een fulltime adjunct-directeur.

Als adjunct-directeur ga je leiding geven aan het onderwijsteam van de opleiding Horecaondernemer/-manager. Je bent, samen met jouw team, verantwoordelijk voor het volledige onderwijstraject van de leerlingen van deze opleiding, dat wil zeggen van toelating tot en met diplomering. Met de directeur en een collega adjunct-directeur vorm je het managementteam van de afdeling.

De adjunct-directeur dit we zoeken moet beschikken over:

  • coördinerende/leidinggevende ervaring in het onderwijs;
  • een managementopleiding of de bereidheid daarin te investeren;
  • een onderwijsbevoegdheid (je verzorgt 4 lesuren per week in je vakgebied);
  • het vermogen te werken vanuit een visie;
  • besluitvaardigheid;
  • goede communicatieve vaardigheden.

Een kernactiviteit is de verdere vorming en ontwikkeling van het team. Dat vraagt  leiderschapskwaliteiten, empathie en integriteit en een vaardigheid ten aanzien van procesbewaking en –beheersing. Samenwerking is voor ons het sleutelwoord. Vanuit een visie op de toekomst ontwikkel je in samenspraak met je team het beleid en neem je samen de beslissingen. Je stimuleert proactief de aanspreekcultuur op de afdeling in het algemeen en in je team in het bijzonder. Samenwerking is de basis voor een goede en professionele werksfeer. Overzicht, participeren en delegeren zijn belangrijke waarden.

Samenwerking in het managementteam is gericht op het in balans houden van het teambelang en het belang van de afdeling als geheel. Openheid, een professionele houding, planningsvaardigheden en transparantie zijn belangrijke waarden voor het MT.

Het salaris van de adjunct-directeur wordt vastgesteld volgens schaal LD cao mbo.

De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken is gepland op dinsdag 19 mei a.s. tussen 13.00 uur en 17.00 uur, locatie Eindhoven. Gesprekken voor de tweede ronde zijn gepland op dinsdag 26 mei a.s. tussen 12.30 uur en 14.00 uur.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bob Dekkers, directeur van de afdeling Mbo Horeca Eindhoven, telefoonnummer 06-52570893.

Wanneer je wilt solliciteren kun je jouw brief, voorzien van een cv, vóór 6 mei 2020 zenden aan de heer C.J.C.M. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur, Postbus 1458, 5004 BL Tilburg of per e-mail pz@derooipannen.nl.

In verband met de meivakantie kan een reactie wat langer op zich laten wachten. Gesprekken zullen na de meivakantie plaatsvinden.

Uiterste inschrijfdatum: 6-5-2020
1,0
Mbo Horeca Eindhoven