Privacybeleid

De Rooi Pannen respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

De Rooi Pannen verwerkt persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 werkt De Rooi Pannen volgens de nieuwe Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Engelse afkorting GDPR).

Gebruik gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

• inschrijving voor onderwijsdoeleinden
• afhandeling van door jouw aangevraagde (studie-)informatie
• uitvoering van onze dienstverlening
• nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.
• werving en selectie
• samenstellen gebruikersstatistieken
• beveiliging en verbetering van onze websites

Jouw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt.

Beveiliging

De Rooi Pannen treft passende organisatorische en technische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk is, niet onrechtmatig worden verwerkt. Zo verstuurt De Rooi Pannen geen persoonsgegevens via een onbeveiligde lijn en monitoren wij onze ict-voorzieningen voortdurend op beveiligingsincidenten

Verzamelen van informatie over het gebruik van onze website

De Rooi Pannen heeft Google opdracht gegeven informatie te verzamelen over het gebruik van onze website www.derooipannen.nl. Google plaatst daartoe cookies op het apparaat (computer, tablet, smartphone) waarmee jij de website bezoekt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser wordt opgeslagen. De in het cookie opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Bij het bezoeken van andere websites zal Google soms advertenties (“banners”) van De Rooi Pannen tonen, indien uit de cookies op het apparaat blijkt dat jij onlangs de website van De Rooi Pannen hebt bezocht. 

Verstrekking aan derden

De Rooi Pannen verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien zij daartoe wettelijk verplicht is of indien jij daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan De Rooi Pannen gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker – uitsluitend in opdracht en ten behoeve van De Rooi Pannen – zullen optreden. In die situatie zal De Rooi Pannen steeds een verwerkersovereenkomst met die dienstverlener afsluiten waarin deze zich tot het bovenstaande verplicht.

Jouw gegevens wijzigen

Je kunt jouw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neem hiervoor en voor andere vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rooi Pannen contact met ons op.

Wijzigen van deze privacyverklaring

De Rooi Pannen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Gewijzigde versies zullen weer op deze pagina worden gepresenteerd.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Dan kun je contact met ons opnemen.

De Rooi Pannen
Dr. Ahausstraat 1
5042 EK Tilburg

Postbus 1458
5004 BL Tilburg
tel.: 013 - 595 56 00

info@derooipannen.nl