Over Handel & Ondernemen

Op de afdeling Handel & Ondernemen dragen 68 medewerkers zorg voor het onderwijs aan zo’n 625 studenten. De afdeling is gehuisvest in een eigen gebouw met op de begane grond de volledige interne praktijk en daarboven alle faciliteiten ten behoeve van het theorie- en projectonderwijs.

Teams
De medewerkers van de afdeling Handel & Ondernemen zijn werkzaam in (vijf) teams. Het team met onderwijsondersteunend en – beheerspersoneel is werkzaam in het theoriedeel van de afdeling en wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur. Het team met onderwijsondersteunend personeel werkzaam in interne praktijk staat onder leiding van de bedrijfsleider winkelcentrum.

De drie onderwijsteams worden elke aangestuurd door een adjunct-directeur. Dit betreft: 

  • Team Commercie (voor de opleidingen Junior accountmanager en Vestigingsmanager (internationale) groothandel en International business);
  • Team Ondernemer retail, mhbo-maatwerktraject en basisjaar niveau 4;
  • Team Praktijkroute, Winkelcentrum De Rooi Pannen en BBL.

Interne praktijk
De opleidingen binnen de afdeling Handel & Ondernemen zijn gericht op de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden, waarbij ondernemerschap en sales centraal staan.

De afdeling streeft ernaar om studenten zo veel mogelijk praktijkervaring op te laten doen. Een goed voorbeeld hiervan is winkelcentrum De Rooi Pannen, dat bijna volledig gerund wordt door studenten. Een ander voorbeeld van onze zogenoemde ‘interne praktijk’ zijn de studentondernemingen van onze eerstejaarsstudenten.

Kwalificatieniveaus
De afdeling Handel & Ondernemen werkt met drie kwalificatieniveaus (2 t/m 4). Hierin verzorgen we zowel dagopleidingen (BOL) als deeltijdopleidingen (BBL) op alle niveaus: van uitvoerend tot leidinggevend.

Niveau 4 BOL
De opleidingen op niveau 4 beginnen met een gezamenlijk basisjaar. Aan het einde van het basisjaar heeft de student keuze uit drie opleidingen: Ondernemer retail, Vestigingsmanager (internationale) groothandel of Junior accountmanager. Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt de afdeling ook de tweetalige opleiding International business aan. Deze opleiding kent geen basisjaar. Ook komt er een speciaal mhbo-traject voor havisten.

Praktijkroute BOL
Voor de meer praktisch ingestelde studenten is er de Praktijkroute in Winkelcentrum De Rooi Pannen. De Praktijkroute is voor studenten van niveau 2, 3 en 4 die vooral leren van de echte praktijk. Zij worden opgeleid tot Verkoper (niveau 2), Verkoopspecialist (niveau 3) of Manager retail (niveau 4).

BBL niveau 2, 3 en 4
De opleidingen Verkoper (niveau 2), Verkoopspecialist (niveau 3) en Manager retail (niveau 4) bieden we ook in een regulier BBL-traject aan.