Organisatie

Organigram

Met drie vestigingen en vijf verschillende opleidingsbranches is het soms prettig weer even voor ogen te hebben hoe de structuur van De Rooi Pannen eruit ziet. 

Bekijk het organigram van De Rooi Pannen.

Geïntegreerd jaardocument

Ieder jaar stelt De Rooi Pannen een Geïntegreerd Jaardocument samen. Het Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit:

 • Het financieel jaarverslag
 • De continuiteïtsparagraaf
 • Het jaarverslag
 • De resultatenbox

Bekijk het jaardocument 2021.

Meerjarenbeleidsplan

Iedere vier jaar stelt De Rooi Pannen een meerjarenbeleidsplan samen. Dit document bestaat uit:

 • Missie
 • Visie
 • Kernwaarden
 • Ambitie
 • Speerpunten
 • Randvoorwaarden ambities
 • Bedrijfsvoering en toekomstbestendigheid

Bekijk het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.