Adjunct-directeur: Gwen

Gwen, jij werkt bij ons als adjunct-directeur. Vertel eens over jouw werk bij De Rooi Pannen.

“Ik ben werkzaam als adjunct-directeur op het vmbo van De Rooi Pannen in Tilburg. Daar geef ik leiding aan een leuk onderwijsteam van 25 docenten en twee onderwijsassistenten. Samen met de drie andere teams zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs aan de 980 leerlingen op onze school.

Mijn werk is echt elke dag anders. Het ene moment ben je aan de slag met onderwerpen als examinering en roosters. Het andere moment ben je er voor leerlingen of collega’s wanneer er iets speelt, wat je niet altijd van tevoren kunt plannen. Het is dan ook zeker geen baan van negen tot vijf. Tegelijk kun je in je werk wel volop het verschil maken voor collega’s en leerlingen.

Verder ben je als adjunct-directeur betrokken bij de inrichting van het onderwijs. In het meerjarenbeleidsplan heeft De Rooi Pannen de ambitie uitgesproken om de beste te zijn in praktijkgerichtheid. Zo zijn we op ons vmbo bezig met het nieuwe profiel Media, vormgeving en ICT. Dat betekent dat onze leerlingen straks voor een derde richting binnen ons vmbo kunnen kiezen. Het is leuk om dan te merken wat een enthousiasme er loskomt bij collega’s als je samen bouwt aan iets nieuws.”

Wat is bijzonder aan De Rooi Pannen?

“Bijzonder aan De Rooi Pannen is dat er veel ruimte is om binnen een bepaalde portefeuille het initiatief te nemen. Dat maakt het mogelijk om jezelf binnen de organisatie te laten zien en zo’n portefeuille goed weg te zetten. Iedere adjunct-directeur heeft zijn eigen portefeuilles en bij de verdeling daarvan wordt gekeken naar wat het beste past bij jou.

Ik ben zelf onder meer verantwoordelijk voor de examinering. Toen ik bij De Rooi Pannen begon, veranderde daar het nodige in. Landelijk werden in het vmbo de leerwegen ingevoerd. Samen met collega’s heb ik hier toen de schouders onder gezet. Inmiddels kunnen we op dit project terugkijken en vaststellen dat dit staat als een huis.

Verder is De Rooi Pannen gewoon een goede werkgever. Zo zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld, wat wel zo fijn is. Ook vieren we samen mijlpalen en successen, maar zijn we er ook voor elkaar als het persoonlijk eens wat minder goed gaat met een collega. Dat maakt dit een prettige school om te werken.”

Wat vind je leuk aan jouw werk?

“Ik geniet vooral van alle mooie gebeurtenissen in onze school. Een van de hoogtepunten van het schooljaar is de examenperiode en de afsluiting daarvan. Ja, dan zijn er natuurlijk ook examenstunts. Daar probeer ik altijd zo veel mogelijk in mee te gaan. Dan blijkt dat je opeens je medewerking verleent aan een wedstrijd sumoworstelen tussen docenten. Erg leuk!

Verder mag ik als ‘chef diploma-uitreiking’ deze belangrijke gebeurtenis bovendien mede organiseren. Het is gaaf om dan al die blije gezichten te zien, ook van de leerlingen die ik veel aan mijn bureau heb gehad.

We zien leerlingen rond hun twaalfde bij ons binnenkomen en rond hun zestiende weer verdergaan, waarbij het vmbo geen eindstation mag zijn. Als je ze op dat moment vooruit kunt helpen, dan is dat de kroon op je werk!”