Leren in de praktijk

Praktijk op school
Een interne stage bij onze onderwijsbrasserie De Gezel voor de derde- en vierdejaarsleerlingen Horeca-Recreatie is onderdeel van het programma.

Stage
Op onze school is stagelopen een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de praktijk wordt veel geleerd en ervaring opgedaan. In leerjaar 3 is er één oriëntatiestage voor alle leerwegen. De stage voor leerjaar 3 duurt vijf dagen: maandag tot en met vrijdag. Je bent zelf verantwoordelijk voor een stageadres. Tijdens de stage komt altijd een docent op bezoek, die komt informeren hoe het gaat. Je krijgt een stagewerkboek, waarin je een aantal opdrachten moeten verwerken.

In leerjaar 4 is de stage een groot onderdeel van de opleiding. In de Basisberoepsgerichte leerweg loop je vanaf het begin van het schooljaar een vaste dag stage in een bedrijf. Daarnaast heb je twee korte blokstages. Zit je in de Kaderberoepsgerichte leerweg, dan geldt dat je gedurende een half jaar een vaste dag stage loopt. Daarnaast heb je nog twee keer een korte blokstage van vijf dagen. Iedereen eindigt de stage met een blokstage. Zit je op de mavo dan ga je twee weken achter elkaar op stage.