Leren in de praktijk

Stage
Op onze school is stagelopen een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de praktijk wordt veel geleerd en ervaring opgedaan. In leerjaar 3 loop je twee keer een week stage voor alle leerwegen. De stage duurt twee x vijf dagen: maandag tot en met vrijdag. Je bent zelf verantwoordelijk voor een stageadres. Tijdens de stage komt altijd een docent op bezoek, die komt informeren hoe het gaat. Je krijgt een stagewerkboek, waarin je een aantal opdrachten moeten verwerken.

In leerjaar 4 is de stage een onderdeel van de opleiding. In de Basisberoepsgerichte leerweg loop je vanaf het begin van het schooljaar een vaste dag stage in een bedrijf. Daarnaast heb je twee korte blokstages. Zit je in de Kaderberoepsgerichte leerweg, dan loop je twee keer een week stage. Zit je op de mavo dan ga je twee weken achter elkaar op stage.