Leerjaren

We zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, in het kort vmbo. Een vmbo-opleiding duurt 4 jaar. Binnen het vmbo zijn er 4 leerwegen (Basis, Kader, Theoretische en Gemengde).

Brugperiode
Leerjaar 1 en 2 vormen samen de brugperiode, waarin wij je voorbereiden op één van de leerwegen. Naast algemene vakken volg je in leerjaar 1 ook de vakken handel, vormgeving en horeca. De mentorles is een moment, waarin de mentor zaken bespreekt met de klas of met jou apart. In leerjaar 1 leer je in deze les hoe je bijvoorbeeld een werkstuk kunt maken. Ook wordt besproken hoe jij je op school het beste kunt gedragen, wat je moet doen als er ruzie is of als er gepest wordt en nog veel meer.

Leerjaar 1
In leerjaar 1 zijn de leerlingen ingedeeld in de klassen Voorbereidend mavo/Kader (VMK), Voorbereiddend Basis/Kader (VBK) of Voorbereidend Basis (VB). Plaatsing in VMK, VBK of VB hangt onder andere af van het advies van de basisschool, je IQ en je begrijpend lezen en rekenen. Eind leerjaar 1 kies je voor Handel-Vormgeving of Horeca-Recreatie. Ga je naar de mavo, dan krijg je Handel-Vormgeving.

Leerjaar 2
Dit is een belangrijk leerjaar. Je wordt aan het einde van dit leerjaar definitief geplaatst in een leerweg. We verwachten dat als je in een:
• VB-klas zit, je in leerjaar 3 en 4 de Basisberoepsgerichte leerweg gaat doen.
• VBK-klas zit, je in leerjaar 3 en 4 de Basisberoepsgerichte leerweg of de Kaderberoepsgerichte leerweg gaat doen. 
• VK-klas zit, je in leerjaar 3 en 4 de Kaderberoepsgerichte leerweg gaat doen.
• VM-klas zit, je in leerjaar 3 en 4 de mavo gaat doen.

Leerjaar 3 en 4 
In leerjaar 3 en 4 worden de volgende vakken verplicht aangeboden:
• Nederlands
• Engels; 
• economie;
• maatschappijleer;
• wiskunde
• rekenen;
• sport en bewegen;
• CKV.

Mavo
• Je volgt een verkort beroepsgericht programma Handel-Vormgeving.
Eventueel kun je horeca als extra vak volgen. Je kunt het diploma Theoretische of Gemengde leerweg behalen;
• Mavo stelt hogere eisen aan het beheersen van de theorie en het bezitten van vaardigheden;
• Mavo leidt naar drie- of vierjarige opleidingen in het mbo; ook havo is mogelijk.

HANDEL-VORMGEVING
Het opzetten van een webshop is heel wat anders dan reclame maken voor een feest. En het ontwikkelen van een app is weer anders dan het organiseren van een concert. Binnen het programma Handel-Vormgeving maak je kennis met alles wat hiermee te maken heeft: het ontwerpen van posters, flyers, programmaboekjes etc. maar je leert ook over marketing, handel binnen en buiten Nederland, winst maken, omgaan met klanten, het maken en onderhouden van een website en nog veel meer. Je werkt met hout, verf, metaal, computers, camera’s en veel inzet van multimedia. Je werkt twee- en driedimensionaal. Oftewel: je krijgt een creatieve, ondernemende basis waar je alle kanten mee op kunt.
• Met het programma Handel-Vormgeving kun je het diploma Kader- of Basisberoepsgerichte leerweg in de sector economie halen;
• De Kaderberoepsgerichte leerweg stelt hogere eisen aan het beheersen van de theorie en het bezitten van vaardigheden en leidt naar drie- of vierjarige opleidingen in het mbo;
• De Basisberoepsgerichte leerweg stelt minder hoge eisen aan het beheersen van de theorie en het bezitten van vaardigheden en leidt naar één- of tweejarige opleidingen in het mbo.

HORECA-RECREATIE
Je maakt kennis met horeca, bakkerij en recreatie. Onderwerpen als hygiëne, veiligheid, gezonde voeding, diverse kook- en baktechnieken, serveren en het ontvangen van gasten tijdens hun vakantieverblijf komen aan bod. Kies je hiervoor, dan leer je veel vanuit de echte praktijk. We hebben immers eigen keukens, een eigen restaurant, een eigen brasserie en een eigen winkel. Wat je na onze opleiding ook gaat doen; je leert bij ons hoe je gastvrij met mensen omgaat. En dat is altijd nuttig.
• Met het programma Horeca-Recreatie kun je het diploma Kader- of Basisberoepsgerichte leerweg in de sector economie halen;
• De Kaderberoepsgerichte leerweg stelt hogere eisen aan het beheersen van de theorie en het bezitten van vaardigheden en leidt naar drie- of vierjarige opleidingen in het mbo;
• De Basisberoepsgerichte leerweg stelt minder hoge eisen aan het beheersen van de theorie en het bezitten van vaardigheden en leidt naar een- of
tweejarige opleidingen in het mbo.