Informatie aanmelden vmbo Tilburg voor schooljaar 2020-2021

Als je een overstap wilt maken naar de afdeling vmbo Tilburg, ben je van harte welkom. Om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij je om met het onderstaande rekening te houden.

Aanmelden leerjaar 1 
Voorinschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan via onze website. Je kunt dit doen via Aanmelden vmbo-opleiding. Je wordt automatisch op een wachtlijst geplaatst. 

Daadwerkelijk aanmelden kan op dinsdag 2 en donderdag 4 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Als je je later aanmeldt, kun je op een wachtlijst terechtkomen. Dit komt omdat de klas(sen) voor het niveau waarvoor jij in aanmerking komt dan vol zit(ten).

Er volgt een overdrachtsgesprek met je groepsleerkracht. Daarna nemen we het besluit of je bij ons op school kunt komen. Ten slotte sturen we donderdag 22 april 2021 bericht of je bent geplaatst met daarbij een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag op donderdag 17 juni 2021.

 

Leerjaar 2, 3 en 4
Voorinschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan via onze website. Je kunt dit doen via Aanmelden vmbo-opleiding. Meld je graag aan vóór 16 mei 2020. Hierna is het mogelijk dat je op een wachtlijst wordt geplaatst.

Bij de aanmelding voor leerjaar 2 of 3 vragen wij bij jouw school om informatie over jou. Na ontvangst van deze informatie word je uitgenodigd voor een gesprek. De toelatingscommissie bepaalt of je wordt aangenomen.

 

Overige informatie
Vmbo Tilburg hanteert voor schooljaar 2019-2020 de volgende indeling:

Leerjaar Niveau Aantal klassen Maximaal aantal in klas Instroom mogelijk
1 Voorbereidend Basis 3 20 vol
1 Voorbereidend Basis/Kader 2 22 vol
1 Voorbereidend Kader/Mavo 7 28 vol
         
2 Voorbereidend Basis 4 20 vol
2 Voorbereidend Kader 5 25 ja (8)
2 Voorbereidend Mavo 2 28 ja (3)
         
3 Basis 3 20 ja (6)
3 Basis/Kader 1 23 vol
3 Kader 4 25 ja (2)
3 Mavo 1 28 vol
         
4 Basis 3 20 vol
4 Basis/Kader 3 23 vol
4 Kader 1 25 ja (3)
4 Mavo 2 28 ja (6)

Bij een overschrijding van de maximale klassengrootte wordt bekeken of het mogelijk dan wel gewenst is om een extra klas te maken voor het betreffende leerjaar en niveau.

Toelating
Om toegelaten te worden, moet je aan de volgende voorwaarde voldoen: een advies van jouw basisschool voor de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte of de Theoretische/Gemengde leerweg. In alle leerwegen is leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) mogelijk.

Om een vmbo-diploma te kunnen halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet je in staat zijn om klassikaal onderwijs te volgen. Je wordt in een klas geplaatst, je volgt naast theorie- en praktijklessen ook projecten volgens een vast rooster en je kunt deelnemen aan alle andere onderwijsactiviteiten die bij de opleiding horen. Je wordt hierbij begeleid door een mentor.

In verband met de haalbaarheid van het diploma kijken we ook naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag- en/of leerstoornissen of andere belemmerende zaken. Als de gegevens wijzen op plaatsing Praktijkonderwijs kunnen we niet overgaan tot plaatsing. Ook niet als het advies Basis- of Kaderberoepsgerichte leerweg is. Wij verwijzen dan door naar Praktijkonderwijs (zie http://portvolio.nl/ouders/lwoo-pro-2/).

Schoolondersteuningsprofiel
Bekijk het algemene ondersteuningsprofiel van De Rooi Pannen, afdeling vmbo Tilburg.
Bekijk het volledig ondersteuningsprofiel vmbo Tilburg, zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband Portvolio.