Informatie aanmelden vmbo Tilburg voor schooljaar 2018-2019

Als je een overstap wilt maken naar de afdeling vmbo Tilburg, ben je van harte welkom. Om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij je om met het onderstaande rekening te houden.

Aanmelden leerjaar 1 
Je kunt je aanmelden voor de afdeling vmbo Tilburg in gebouw 4B op

  • dinsdag 6 maart 2018, 15.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur (A t/m K)
  • donderdag 8 maart 2018, 15.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur (L t/m Z)

Vanaf 9 maart 2018 is aanmelden alleen nog mogelijk via onze website. Je kunt dit doen via de knop ‘Aanmelden vmbo-opleiding’ onderaan deze pagina.

Leerjaar 2, 3 en 4
Vooraanmelden is tot 15 mei 2018 mogelijk via onze website. Je kunt dit doen via de knop ‘Aanmelden vmbo-opleiding’ onderaan deze pagina. Na 15 mei word je automatisch op een wachtlijst geplaatst.

Overige informatie
Vmbo Tilburg hanteert voor schooljaar 2018-2019 de volgende indeling:

Leerjaar

Niveau

Aantal klassen

Maximaal

aantal in klas

1

Voorbereidend Basis

2

20

1

Voorbereidend Basis/Kader

2

23

1

Voorbereidend Kader/Mavo

5

28

 

 

 

 

2

Voorbereidend Basis

2

20

2

Voorbereidend Basis/Kader

1

23

2

Voorbereidend Kader

5

25

2

Voorbereidend Mavo

2

28

 

 

 

 

3

Basis

3

20

3

Basis/Kader

1

23

3

Kader

4

25

3

Mavo

2

28

 

 

 

 

4

Basis

3

20

4

Basis/Kader

3

23

4

Kader

3

25

4

Mavo

2

28

 

Bij een overschrijding van de maximale klassengrootte wordt bekeken of het mogelijk dan wel gewenst is om een extra klas te maken voor het betreffende leerjaar en niveau. Na 15 mei 2018 worden geen extra klassen meer gemaakt.

Toelating
Om toegelaten te worden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
Een advies van jouw basisschool voor de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte of de Theoretische/Gemengde leerweg.
In alle leerwegen is leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) mogelijk.

Om een vmbo-diploma te kunnen halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet je in staat zijn om klassikaal onderwijs te volgen. Je wordt in een klas geplaatst, je volgt naast theorie- en praktijklessen ook projecten volgens een vast rooster en je kunt deelnemen aan alle andere onderwijsactiviteiten die bij de opleiding horen. Je wordt hierbij begeleid door een mentor.

In verband met de haalbaarheid van het diploma kijken we ook naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag- en/of leerstoornissen of andere belemmerende zaken. Als de gegevens wijzen op plaatsing Praktijkonderwijs kunnen we niet overgaan tot plaatsing. Ook niet als het advies Basis- of Kaderberoepsgerichte leerweg is. Wij verwijzen dan door naar Praktijkonderwijs (zie http://portvolio.nl/ouders/lwoo-pro-2/).

Schoolondersteuningsprofiel
Bekijk het algemene ondersteuningsprofiel van De Rooi Pannen, afdeling vmbo Tilburg.
Bekijk het volledig ondersteuningsprofiel vmbo Tilburg, zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband Portvolio.