Leerjaren

We zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, in het kort vmbo. Ons vmbo in Eindhoven is een voorbereidende beroepsopleiding tot Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR) en duurt vier jaar. Binnen het vmbo zijn er vier leerwegen (basis, kader, theoretisch en gemengd). 

Leerjaar 1
In het eerste leerjaar hebben we drie soorten klassen:
• kleine klassen Basisberoepsgerichte leerweg met veel begeleiding waar een aangepast programma wordt aangeboden (met permanente leerwegondersteuning);
• klassen gericht op de Kaderberoepsgerichte leerweg;
• klassen gericht op de Gemengde leerweg.
We kijken voor het indelen van deze klassen naar testresultaten, de adviezen van de basisschool en je resultaten in het basisonderwijs. We gebruiken het eerste leerjaar om te kijken of je goed geplaatst bent. Veel aandacht wordt besteed aan de vakken van de basisvorming, maar ook praktisch bezig zijn ontbreekt niet. Ook wordt in de begeleiding aandacht besteed aan extra hulp voor leerachterstanden en krijgt iedereen op zijn eigen niveau les.

Leerjaar 2
Dit is een belangrijk jaar. Het is erop gericht je een goede keuze te laten maken voor een leerweg. Je wordt bij het maken van deze keuze intensief begeleid met voorlichting over alle beroepsopleidingen en de mogelijkheden voor doorstroming naar het mbo. Natuurlijk maak je ook al kennis met de vakrichting waarin je verder kunt gaan.

Leerjaar 3 en 4
In leerjaar 3 en 4 heb je een keuze gemaakt voor een leerweg en word je voorbereid op het vmbo-examen. Wij hebben drie leerwegen waarin je het vmbo-diploma kunt behalen.

1 Gemengde leerweg
Leerlingen die kiezen voor deze leerweg krijgen meer theorie, vooral gericht op de examenvakken voor deze leerwegen. De leerlingen die voor deze leerweg kiezen, willen vooral doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo. Je doet examen in de volgende zeven vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie, biologie, maatschappijleer en één praktijkvak gericht op horeca, bakken of recreatie. Als je slaagt voor de Gemengde leerweg, kun je in aanmerking komen voor een diploma Theoretische leerweg.

2 Kaderberoepsgerichte leerweg
In deze leerweg worden behoorlijke eisen gesteld aan het beheersen van de theorie, maar ook aan het bezitten van vaardigheden. Examenvakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde, economie en maatschappijleer en er is veel aandacht voor praktijkvakken in de richtingen horeca en brood en banket. Je wordt voorbereid op opleidingen van niveau 2, 3 en 4 in het mbo.

3 Basisberoepsgerichte leerweg
In deze leerweg worden wat lagere eisen gesteld aan de theorievakken en is veel aandacht voor het beheersen van vaardigheden. Examenvakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde, economie en maatschappijleer en er is veel aandacht voor praktijkvakken in de richtingen horeca en brood en banket. Je wordt voorbereid op niveau 2- opleidingen in het mbo.