Leerjaren

We zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, in het kort vmbo. Ons vmbo in Eindhoven is een voorbereidende beroepsopleiding tot Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR) en duurt vier jaar. Binnen het vmbo zijn er vier leerwegen (basis, kader, theoretisch en gemengd). 

Leerjaar 1
In het eerste leerjaar hebben we drie soorten klassen:
• kleine klassen Basisberoepsgerichte leerweg met veel begeleiding waar een aangepast programma wordt aangeboden (met permanente leerwegondersteuning);
• klassen gericht op de Kaderberoepsgerichte leerweg;
• klassen gericht op de Gemengde leerweg.
We kijken voor het indelen van deze klassen naar testresultaten, het advies van de basisschool en je resultaten in het basisonderwijs. Tijdens het eerste leerjaar kijken we of je goed geplaatst bent. Veel aandacht wordt besteed aan de vakken van de basisvorming, maar ook praktisch bezig zijn ontbreekt niet. In het eerste leerjaar begin je ook al met LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Je gaat hiervoor aan de slag met het programma YUBU. 

Leerjaar 2
Tijdens het tweede leerjaar ga je je al een beetje oriënteren op de toekomst. Dit doen we onder andere via LOB. Ook wordt tijdens dit jaar steeds duidelijker in welke leerweg je leerjaar 3 en 4 examen gaat doen. 

Leerjaar 3 en 4
In leerjaar 3 en 4 staat vast welke leerweg je gaat volgen en word je voorbereid op het vmbo-examen. Wij hebben drie leerwegen waarin je het vmbo-diploma kunt behalen. Basisberoepsgericht, Kaderberoepsgericht en de Gemengde leerweg. Alle 3 met het profiel HBR (horeca, bakken en recreatie). 

1 Gemengde leerweg
Leerlingen die deze leerweg volgen krijgen meer theorie, gericht op de examenvakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economnie, biologie en maatschappijleer. Daarbij krijgen ze ook praktijklessen HBR. Deze leerlingen zullen vooral doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo. Als je slaagt heb je een diploma voor de Gemengde leerweg. Je kunt in aanmerking komen voor een diploma Theoretische leerweg als je aan de eisen hiervoor voldoet. 

2 Kaderberoepsgerichte leerweg
In deze leerweg worden zowel eisen gesteld aan het beheersen van de theorie als aan het bezitten van praktijkvaardigheden. Examenvakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde, economie en maatschappijleer en praktijkvakken in de richtingen horeca, bakkerij en recreatie. Je wordt voorbereid op opleidingen van niveau 2 en 3 in het mbo.

3 Basisberoepsgerichte leerweg
In deze leerweg worden wat lagere eisen gesteld aan de theorievakken en is veel aandacht voor het beheersen van praktijkvaardigheden. Examenvakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde, economie en maatschappijleer en er is veel aandacht voor praktijkvakken in de richtingen horeca, bakkerij en recreatie. Je wordt voorbereid op niveau 2- opleidingen in het mbo.