Leerjaar 2

Binnen het vmbo vormen leerjaar 1 en 2 samen de brugperiode, waarin wij je voorbereiden op het kiezen van één van de leerwegen. Leerjaar 2 is een belangrijk jaar. Aan het einde van dit leerjaar wordt de definitieve leerweg bepaald, waarin jij eindexamen gaat doen. Je krijgt wekelijks een mentorles, waarin de mentor zaken bespreekt met de klas of met jou apart. Er is daarbij veel aandacht voor LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding), er wordt voorlichting gegeven over alle beroepsopleidingen en de mogelijkheden van doorstroom naar het mbo.

Wij bieden je drie leerwegen aan waarin je je diploma kunt halen.

  • Gemengde/theoretische leerweg

Als je voor deze leerweg kiest, krijg je meer theorie dan in de andere leerwegen. Deze is vooral gericht op de examenvakken. Je kunt met een diploma voor de Gemende/Theoretische leerweg doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 3 en 4 of naar de havo.

  • Kaderberoepsgerichte leerweg 

In de Kaderberoepsgerichte leerweg worden er behoorlijke eisen gesteld aan het beheersen van de theorie en aan het bezit van praktijkvaardigheden. Naast de examenvakken Nederlands, Engels, wiskunde en economie is er veel aandacht voor praktijkvakken in de richting horeca, bakkerij en recreatie. Je wordt voorbereid op een niveau 2-, 3- of 4-opleiding binnen het mbo. In de brugperiode van onze kaderklassen wordt een groot deel van je lessen verzorgd door je mentor. Er zijn daardoor minder lokaal- en docentwissels waardoor er meer rust en structuur is. De stap naar de middelbare school wordt zo wat kleiner gemaakt.

  • Basisberoepsgerichte leerweg

In deze leerweg is er veel aandacht voor het beheersen van vaardigheden en liggen de eisen wat betreft de theorievakken wat lager. Naast de examenvakken Nederlands, Engels, wiskunde en economie is dan ook voor veel aandacht voor de praktijkvakken in de richting horeca, bakkerij en recreatie. Je wordt daarmee voorbereid op niveau 1- en 2-opleidingen op het mbo.

Informatie aanmelden Aanmelden opleiding