Leerjaar 1

Binnen het vmbo vormen leerjaar 1 en 2 samen de brugperiode, waarin wij je voorbereiden op het kiezen van één van de leerwegen. Naast algemene vakken volg je in leerjaar 1 het vak HBR (Horeca, Bakkerij & Recreatie). Je krijgt ook wekelijks een mentorles waarin de mentor zaken bespreekt met de klas of met jou apart.

In leerjaar 1 proberen we je te laten wennen aan de overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. We hebben drie soorten klassen in het eerste leerjaar:

• kleine klassen Basisberoepsgerichte leerweg met veel begeleiding met een aangepast programma. Deze klassen kennen permanente leerwegondersteuning;

• klassen gericht op de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg;

• klassen gericht op de Gemengde- en Theoretische leerweg.

Voor het indelen van de klassen kijken we naar het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De vakken van de basisvorming komen natuurlijk aan bod, maar ook de praktische vakken ontbreken niet. Iedereen krijgt op zijn niveau les en in de begeleiding wordt aandacht besteed aan extra hulp bij leerachterstanden.

Informatie aanmelden Aanmelden opleiding