Toelatingsprocedure 2021/2022

Om toegelaten te worden tot het vmbo van De Rooi Pannen in Eindhoven moet er:

  • Een schriftelijke aanmelding binnen zijn middels een (digitaal) aanmeldingsformulier.
  • Een onderwijskundig rapport van de basisschool zijn met daarin een advies voor één van de leerwegen van het vmbo.

Een toelatingscommissie weegt alle beschikbare gegevens en neemt op basis daarvan een beslissing over toelating en plaatsing. In verband met de haalbaarheid van het diploma wordt daarbij ook gekeken naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag, leerstoornissen of andere belemmerende zaken. Om een vmbo-diploma te kunnen halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet een leerling in staat zijn klassikaal onderwijs te volgen. 

Aanmelden leerjaar 1 Vmbo Eindhoven

Voor het aanmelden van leerlingen voor leerjaar 1 neemt u contact op met onze school. Dit kan telefonisch via 040-5001100 of mail uw contactgegevens naar info.vmbo.eindhoven@derooipannen.nl (vermeld a.u.b. in uw mail de naam van de leerling, de gewenste leerweg, uw telefoonnummer en e-mailadres).

Aanmelden leerjaar 2 en 3 Vmbo Eindhoven voor leerlingen die uitstromen van Antoon Schellens College en EOA.

Voor het aanmelden van leerlingen vanuit Antoon Schellens College en EAO neemt u contact op met onze school. Dit kan telefonisch via 040-5001100 of mail uw contactgegevens naar info.vmbo.eindhoven@derooipannen.nl (vermeld a.u.b. in uw mail de naam van de leerling, de gewenste leerweg, uw telefoonnummer en e-mailadres en van welke school uw kind uitstroomt).

Aanmeldingen voor leerjaar 2 en 3 voor reguliere leerlingen
Voor het aanmelden van leerlingen voor leerjaar 2 en 3 kunt u t/m 26 mei 2021 dit aanmeldformulier downloaden en ingevuld opsturen naar:
De Rooi Pannen
Afd. vmbo/aanmeldingen
Postbus 1006
5602 BA Eindhoven

Wij nemen na 28 mei 2021 z.s.m. contact met u op.

Beschikbare plaatsen voor nieuwe leerlingen in leerjaar 2 en 3

 

basis

kader

Gemengd/ theoretische leerweg

Leerjaar 2

Klassen zitten vol

Beperkt

Voldoende

Leerjaar 3

Voldoende

Beperkt

Klassen zitten vol

Aanmelden leerjaar 4 Vmbo Eindhoven
Is helaas niet mogelijk.

Duur van de opleiding
1e leerjaar: basisvorming en praktijklessen
2e leerjaar: basisvorming en uitbreiding praktijklessen
3e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)
4e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

Schoolondersteuningsprofiel
Om op ons vmbo te worden toegelaten moet de leerling in staat zijn om klassikaal beroepsvoorbereidend onderwijs te volgen. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. Leerlingen met een zware gedragsstoornis of een eenduidig advies voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs voldoen niet aan ons profiel. 

Instroom
Voor het huidige schooljaar 2020/2021 hebben we geen mogelijkheden meer om in te stromen:

 

basis

kader

Gemengd/ theoretische leerweg

Leerjaar 1

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Leerjaar 2

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Leerjaar 3

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Leerjaar 4

Geen instroom mogelijk

Geen instroom mogelijk

Geen instroom mogelijk