Informatie aanmelden

Om toegelaten te worden tot het vmbo van De Rooi Pannen in Eindhoven moet er:

  • Een schriftelijke aanmelding binnen zijn middels een (digitaal) aanmeldingsformulier.
  • Een onderwijskundig rapport van de basisschool zijn met daarin een advies voor één van de leerwegen van het vmbo.

Een toelatingscommissie weegt alle beschikbare gegevens en neemt op basis daarvan een beslissing over toelating en plaatsing. In verband met de haalbaarheid van het diploma wordt daarbij ook gekeken naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag, leerstoornissen of andere belemmerende zaken. Om een vmbo-diploma te kunnen halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet een leerling in staat zijn klassikaal onderwijs te volgen. 

Aanmelden leerjaar 1 Vmbo Eindhoven

De aanmeldingsweek voor leerlingen voor leerjaar 1 en voor leerlingen die uitstromen van ‘t Antoon en EOA is van 7 t/m 11 maart 2022.

Aanmelden leerjaar 2 en 3 Vmbo Eindhoven 

Aanmelden van leerlingen leerjaar 2 en 3 kan op 24 en 25 mei 2022.

Aanmelden leerjaar 4 Vmbo Eindhoven

Is helaas niet mogelijk.

Duur van de opleiding

1e leerjaar: basisvorming en praktijklessen
2e leerjaar: basisvorming en uitbreiding praktijklessen
3e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)
4e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

Schoolondersteuningsprofiel

Om op ons vmbo te worden toegelaten moet de leerling in staat zijn om klassikaal beroepsvoorbereidend onderwijs te volgen. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. Leerlingen met een zware gedragsstoornis of een eenduidig advies voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs voldoen niet aan ons profiel. 

Instroom

Voor het huidige schooljaar 2021/2022 hebben we geen mogelijkheden meer om in te stromen.