Informatie aanmelden

Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden tot één van de opleidingen van vmbo Eindhoven moet er:

  • Een schriftelijke aanmelding binnen zijn middels het aanmeldformulier.
  • Een onderwijskundig rapport van de basisschool zijn met daarin een advies voor één van de leerwegen van het vmbo.
  • Een kort gesprek hebben plaatsgevonden met jou en je ouders/verzorgers.

Een toelatingscommissie weegt alle beschikbare gegevens en neemt op basis daarvan een beslissing over toelating en plaatsing. In verband met de haalbaarheid van het diploma wordt daarbij ook gekeken naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag, leerstoornissen of andere belemmerende zaken. Om een vmbo-diploma te kunnen halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet een leerling in staat zijn klassikaal onderwijs te volgen.

Aanmelden leerjaar 1
Leerlingen uit het Samenwerkingsverband Eindhoven/De Kempen (RSV-PVO), moeten het blauwe aanmeldformulier dat je van de basisschool hebt gekregen bij de aanmelding meenemen. Leerlingen van buiten het samenwerkingsverband kunnen zich via onze site aanmelde. Het is belangrijk dat je zowel een aanmeldingsformulier inlevert als langskomt voor een gesprek. 
De vroege aanmelders zijn welkom op 4 en 6 februari tussen 16.00 en 18.00 uur en op dinsdag 5 februari tussen 16.00 en 20.00 uur. Of je moet aanmelden in de vroege aanmelding, hoor je van de basisschool.
De overige aanmeldingen zijn in de week van 11 t/m 15 maart 2019:
maandag 11 maart van 16.00 -20.30 uur
dinsdag 12 maart van 16.00 -18.00 uur
woensdag 13 maart van 16.00 -18.00 uur
donderdag 14 maart van 16.00 -20.30 uur

De vroege aanmelders horen uiterlijk 21 maart of zij zijn toegelaten.
De reguliere aanmelders horen dit 18 april 2019. Op woensdagmiddag 19 juni is de eerste kennismakingsmiddag bij ons op school.

Aanmelden leerjaar 2 en 3
Leerlingen van ‘t Antoon, Pleincollege Helder en de EOA kunnen zich in de week van 11 t/m 15 maart bij ons aanmelden met het aanmeldformulier dat te vinden is op de website. Voor alle andere leerlingen kan dit op 20 en 21 mei. Op de website is dan ook te lezen of er nog plaats is op gewenste opleiding. Bij de aanmelding voor leerjaar 2 of 3 wordt informatie over de leerling ingewonnen bij de school waar de leerling op dat moment op zit. 

De aanmelding is pas definitief als er een aanmeldingsgesprek heeft plaatsgevonden. Deze gesprekken vinden plaats op de bovengenoemde data. Leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om op een van de genoemde momenten op school te komen voor het aanmeldingsgesprek.


Bij aanmelding meenemen:

  • Uniek inschrijfformulier (blauwe formulier voor leerlingen uit samenwerkingsverband Eindhoven)
  • Kopie advies van de basisschool- voortgezet onderwijs
  • Identiteitsbewijs
  • Pasfoto
  • Kopie verklaring(en) dyslexie en/of dyscalculie (indien van toepassing)
  • Kopie verslag gediagnosticeerde stoornis (indien van toepassing)

Duur van de opleiding

1e leerjaar: basisvorming en praktijklessen
2e leerjaar: basisvorming en uitbreiding praktijklessen
3e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)
4e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

Schoolondersteuningsprofiel
Om op ons vmbo te worden toegelaten moet de leerling in staat zijn om klassikaal beroepsvoorbereidend onderwijs te volgen. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. Leerlingen met een zware gedragsstoornis of een eenduidig advies voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs voldoen niet aan ons profiel. 

Leerwegen met maximum aantal leerlingen per klas:
Basis met LWOO: 16
Basis: 20
Kader: 20
Gemengd/Theoretisch: 24

Overige informatie
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we een beperkt aantal instroommogelijkheden, zie het overzicht hieronder. 

leerjaar

Basis

kader

Gemengde leerweg

1

geen plaats

geen plaats

geen plaats

2

geen plaats

geen plaats

geen plaats

3

geen plaats

voldoende plaats

geen plaats

Indien er geen plaats is op de gewenste leerweg is aanmelden wel mogelijk, maar komt de leerling op de wachtlijst te staan. In leerjaar 4 is geen instroom mogelijk i.v.m. de start van de examenperiode in leerjaar 3. 

Het digitale aanmeldingsformulier op onze site (button hieronder) staat alleen open tijdens de aanmelddagen.