Informatie aanmelden

Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden tot één van de opleidingen van Vmbo Eindhoven moet er:

  • Een schriftelijke aanmelding binnen zijn middels het aanmeldformulier.
  • Een onderwijskundig rapport van de basisschool zijn met daarin een advies voor één van de leerwegen van het vmbo.
  • Een kort gesprek hebben plaatsgevonden met jou en je ouders/verzorgers.

Een toelatingscommissie weegt alle beschikbare gegevens en neemt op basis daarvan een beslissing over toelating en plaatsing. In verband met de haalbaarheid van het diploma wordt daarbij ook gekeken naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag, leerstoornissen of andere belemmerende zaken. Om een vmbo-diploma te kunnen halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet een leerling in staat zijn klassikaal onderwijs te volgen.

Aanmeldingsweek

Aanmelden is dit schooljaar alleen op afspraak. Ouders/verzorgers kunnen een afspraak inplannen vanaf 1 februari. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling via tel: 040- 500 1100 of info.vmbo.eindhoven@derooipannen.nl.


In regio Eindhoven is er dit schooljaar maar één aanmeldingsweek.

Maandag 1 maart van 15.00 - 17.00 uur en 18.00 - 19.30 uur
Dinsdag 2 maart van 15.00 - 17.00 uur en 18.00 - 19.30 uur
Woensdag 3 maart van 15.00 - 17.00 uur
Donderdag 4 maart van 15.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 5 maart van 13.00 – 16.00 uur 

De aanmeldingsdata voor instroom is nog niet bekend

Aanmelden leerjaar 1
Leerlingen uit het Samenwerkingsverband Eindhoven/De Kempen (RSV-PVO), moeten het blauwe aanmeldformulier dat je van de basisschool hebt gekregen bij de aanmelding meenemen. Het is belangrijk dat je zowel een aanmeldingsformulier inlevert als langskomt voor een gesprek. Leerlingen buiten het samenwerkingsverband kunnen zich alleen aanmelden op de afdeling vmbo Eindhoven tijdens de aanmeldingsweek. 

Aanmelden leerjaar 2 en 3

Aanmeldingsweek voor leerjaar 2 en 3 voor leerlingen die uitstromen van Antoon Schellens College en EOA.
Datum volgt in de loop van 2021.

Aanmeldingen voor leerjaar 2 en 3 voor reguliere leerlingen
Data volgen in de loop van 2021.

In de loop van het schooljaar is op de site te lezen of er nog plaats is op gewenste opleiding. Bij de aanmelding voor leerjaar 2 of 3 wordt informatie over de leerling ingewonnen bij de school waar de leerling op dat moment op zit. 

De aanmelding is pas definitief als er een aanmeldingsgesprek heeft plaatsgevonden. Deze gesprekken vinden plaats op de nader te bepalen data. Leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om dan op school te komen voor het aanmeldingsgesprek.

Bij aanmelding meenemen:

  • Uniek inschrijfformulier (blauwe formulier voor leerlingen uit samenwerkingsverband Eindhoven)
  • Kopie advies van de basisschool- voortgezet onderwijs
  • Identiteitsbewijs
  • Pasfoto
  • Kopie verklaring(en) dyslexie en/of dyscalculie (indien van toepassing)
  • Kopie verslag gediagnosticeerde stoornis (indien van toepassing)

Instroom
Voor het huidige schooljaar hebben we geen mogelijkheden meer om in te stromen:

 

basis

kader

Gemengd/ theoretische leerweg

Leerjaar 1

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Leerjaar 2

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Leerjaar 3

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Leerjaar 4

Geen instroom mogelijk

Geen instroom mogelijk

Geen instroom mogelijk

Duur van de opleiding
1e leerjaar: basisvorming en praktijklessen
2e leerjaar: basisvorming en uitbreiding praktijklessen
3e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)
4e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

Schoolondersteuningsprofiel
Om op ons vmbo te worden toegelaten moet de leerling in staat zijn om klassikaal beroepsvoorbereidend onderwijs te volgen. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. Leerlingen met een zware gedragsstoornis of een eenduidig advies voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs voldoen niet aan ons profiel. 

Leerwegen met maximum aantal leerlingen per klas:
Basis met LWOO: 16
Basis: 20
Kader: 20
Gemengd/Theoretisch: 24

Het digitale aanmeldingsformulier op onze site (button hieronder) staat alleen open tijdens de aanmeldingsdagen.