Informatie aanmelden

Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden tot één van de opleidingen van Vmbo Eindhoven moet er:

  • Een schriftelijke aanmelding binnen zijn middels het aanmeldformulier.
  • Een onderwijskundig rapport van de basisschool zijn met daarin een advies voor één van de leerwegen van het vmbo.
  • Een kort gesprek hebben plaatsgevonden met jou en je ouders/verzorgers.

Een toelatingscommissie weegt alle beschikbare gegevens en neemt op basis daarvan een beslissing over toelating en plaatsing. In verband met de haalbaarheid van het diploma wordt daarbij ook gekeken naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag, leerstoornissen of andere belemmerende zaken. Om een vmbo-diploma te kunnen halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet een leerling in staat zijn klassikaal onderwijs te volgen.


Aanmelden leerjaar 1

Leerlingen uit het Samenwerkingsverband Eindhoven/De Kempen (RSV-PVO), moeten het blauwe aanmeldformulier dat je van de basisschool hebt gekregen bij de aanmelding meenemen. Het is belangrijk dat je zowel een aanmeldingsformulier inlevert als langskomt voor een gesprek. Leerlingen buiten het samenwerkingsverband kunnen zich alleen aanmelden op de afdeling vmbo Eindhoven tijdens de aanmeldingsweek. 

Aanmeldingsweek voor leerjaar 1 voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
3 februari en 4 februari 2020 tussen 16.00 en 18.00 uur
5 februari en 6 februari 2020 alleen op afspraak onder schooltijd
Of jij je moet aanmelden in de vroege aanmelding, hoor je van de basisschool.

Aanmeldingsweek voor leerjaar 1 voor reguliere leerlingen
2 maart en 3 maart 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur
4 maart en 5 maart 2020 alleen op afspraak onder schooltijd

De vroege aanmelders horen 18 maart 2020 of zij zijn toegelaten.
De reguliere aanmelders horen dit 15 april 2020. Op woensdagmiddag 17 juni 2020 is de eerste kennismakingsmiddag bij ons op school.


Aanmelden leerjaar 2 en 3

Aanmeldingsweek voor leerjaar 2 en 3 voor leerlingen die uitstromen van Antoon Schellens College en EOA.

11 maart 2020, alleen op afspraak onder schooltijd.

Aanmeldingen voor leerjaar 2 en 3 voor reguliere leerlingen
28 mei en 29 mei 2020, alleen op afspraak onder schooltijd

Na de meivakantie is op de site te lezen of er nog plaats is op gewenste opleiding. Bij de aanmelding voor leerjaar 2 of 3 wordt informatie over de leerling ingewonnen bij de school waar de leerling op dat moment op zit. 

De aanmelding is pas definitief als er een aanmeldingsgesprek heeft plaatsgevonden. Deze gesprekken vinden plaats op de bovengenoemde data. Leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om op een van de genoemde momenten op school te komen voor het aanmeldingsgesprek.

Bij aanmelding meenemen:

  • Uniek inschrijfformulier (blauwe formulier voor leerlingen uit samenwerkingsverband Eindhoven)
  • Kopie advies van de basisschool- voortgezet onderwijs
  • Identiteitsbewijs
  • Pasfoto
  • Kopie verklaring(en) dyslexie en/of dyscalculie (indien van toepassing)
  • Kopie verslag gediagnosticeerde stoornis (indien van toepassing)

Instroom
Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we nog beperkte mogelijkheden om in te stromen:

 

basis

kader

Gemengd/ theoretische leerweg

Leerjaar 1

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Leerjaar 2

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Klassen zitten vol

Leerjaar 3

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Klassen zitten vol

Voldoende plaats

Leerjaar 4

Geen instroom mogelijk

Geen instroom mogelijk

Geen instroom mogelijk

Duur van de opleiding
1e leerjaar: basisvorming en praktijklessen
2e leerjaar: basisvorming en uitbreiding praktijklessen
3e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)
4e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

Schoolondersteuningsprofiel
Om op ons vmbo te worden toegelaten moet de leerling in staat zijn om klassikaal beroepsvoorbereidend onderwijs te volgen. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. Leerlingen met een zware gedragsstoornis of een eenduidig advies voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs voldoen niet aan ons profiel. 

Leerwegen met maximum aantal leerlingen per klas:
Basis met LWOO: 16
Basis: 20
Kader: 20
Gemengd/Theoretisch: 24

Het digitale aanmeldingsformulier op onze site (button hieronder) staat alleen open tijdens de aanmeldingsdagen.