Informatie aanmelden

Aanmeldingsweek voor leerjaar 1 voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
29 januari t/m 2 februari 2018 van 09.00 uur tot 16.00 uur

Aanmeldingsweek voor leerjaar 1 voor reguliere leerlingen
5 t/m 9 maart 2018 van 09.00 uur tot 16.00 uur
8 maart 2018 van 09.00 tot 20.00 uur

Aanmeldingsweek voor leerjaar 2 en 3 voor leerlingen die uitstromen van Antoon Schellens College en EOA.
5 t/m 9 maart 2018 van 09.00 uur tot 16.00 uur
8 maart 2018 van 09.00 tot 20.00 uur

Aanmeldingen voor leerjaar 2 en 3 voor reguliere leerlingen
22 t/m 24 mei 2018 van 09.00 tot 16.00 uur

Organisatie onderwijs 
De Rooi Pannen afdeling Vmbo Eindhoven heeft een voorbereidende beroepsopleiding tot Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR).

Duur van de opleiding
De opleiding duurt vier jaar:
- twee jaar onderbouw: basisvorming + praktijk
- twee jaar bovenbouw: basisvorming + vakonderwijs

Toelating

 • Tot klas 1 van de onderbouw worden toegelaten:
  leerlingen met acht jaar basisonderwijs en leerlingen uit de laatste groep van het speciaal onderwijs met een VMBO advies.
 • Tot klas 2 van de onderbouw worden toegelaten:
  leerlingen die minstens één jaar voortgezet onderwijs hebben doorlopen en een advies voor een leerweg in het vmbo krijgen.
 • Tot de bovenbouw worden toegelaten:
  leerlingen, die met goed gevolg de onderbouw vmbo hebben doorlopen;
  leerlingen, die elders twee of meer jaren algemeen vormend onderwijs met goed gevolg hebben doorlopen.

Opleiding
1e leerjaar : basisvorming en praktijk
2e leerjaar : basisvorming en uitbreiding praktijk
3e leerjaar : gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)
4e leerjaar : gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

Schoolondersteuningsprofiel
Om op ons vmbo te volgen moet de leerling in staat zijn om klassikaal beroepsvoorbereidend onderwijs te volgen. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. Leerlingen met een zware gedragsstoornis of een eenduidig advies voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs kunnen niet deelnemen aan dit onderwijsproces.

Leerwegen met maximum aantal leerlingen per klas:
Basis met LWOO: 16
Basis: 20
Kader: 20
Gemengd/Theoretisch: 30