Leren in de praktijk

Praktijk op school
Kenmerkend voor Mbo Vormgeving is de grote atelierruimte waar je tijdens en buiten de lessen kunt werken. Alle materialen en gereedschappen zijn hier voorhanden. Studenten van verschillende opleidingsniveaus werken tegelijkertijd in deze ruimte, zodat je elkaar kunt inspireren en stimuleren. Meerdere docenten en instructeurs volgen en begeleiden het leerproces.

In elk leerjaar word je een week ingezet in het magazijn, de atelierruimte en de praktijkruimtes. Tijdens deze functieweek voer je met een klein team allerlei voorkomende werkzaamheden uit. Een belangrijk deel van het werk bestaat uit het uitlenen van materialen en gereedschappen. Ook doe je bestellingen en ruim je werkruimtes op. 

Sign Company is een interne leeromgeving van de opleiding Signspecialist. Binnen deze realistische praktijkomgeving werk je aan allerlei opdrachten om vaardigheden te trainen. Je leert om te overleggen met opdrachtgevers, om ontwerpen te maken en om projecten te begeleiden. Ook stuur je medestudenten van de opleiding Medewerker sign aan die de producten vervaardigen.

Stage
De beroepspraktijkvorming (stage) is het gedeelte van de opleiding dat je volgt in het bedrijfsleven. Je vervult je stage bij erkende leerbedrijven die de inhoud van je opleiding goed kennen en die voldoende tijd, ruimte en middelen ter beschikking kunnen stellen. De kennis, vaardigheden en beroepshouding die je tijdens je opleiding hebt opgedaan, kun je hier verder ontwikkelen. Alle opleidingen van de afdeling Mbo Vormgeving hebben twee stageperiodes. Deze periodes worden vervuld bij twee verschillende bedrijven.