Activiteiten

Internationalisering
Je kunt ervoor kiezen om je stage in het binnen- of buitenland te doen. Zo zijn er goede contacten met bedrijven in onder andere Griekenland, Spanje en Oostenrijk waar jaarlijks een aantal studenten naartoe gaat voor de tweedejaarsstage of derdejaarsstage. Door middel van een selectieprocedure bepaalt de school wie naar het buitenland mag. 
Daarnaast is Mbo Marketing & Evenementen Tilburg bezig om andere internationale projecten te integreren in het onderwijs, zoals uitwisselingsprojecten en het samenwerkingsverband met het European Parliament's Ambassadors School netwerk. 

Excursies
Uiteraard is school meer dan alleen maar lessen volgen en opdrachten uitvoeren. Wij zijn een groot voorstander van praktijkgericht onderwijs en daarom zijn bedrijfsbezoeken, gastlessen en beroepsgerichte excursies een vast onderdeel van ons lesprogramma. Wij vinden dat een verrijking van ons lesaanbod.
Iedere opleiding organiseert één of meerdere verplichte excursies. De aard van de excursies hangt af van de opleiding die je gekozen hebt. In de loop van het schooljaar maken we de excursies/bedrijfsbezoeken bekend. Zo bezoeken we bijvoorbeeld Omroep Brabant, Coca Cola, het Communicatiemuseum in Den Haag, Mediapark Hilversum, de Efteling, vakbeurzen etc.