Inschrijven vmbo-opleiding

Richtlijnen aanname nieuwe leerlingen

De Rooi Pannen besteedt veel aandacht aan de aannameprocedure om samen met de leerling en zijn/haar ouders te komen tot de best passende opleiding. Er zijn een aantal algemene richtlijnen als het gaat om toelating van nieuwe leerlingen. Deze afspraken gelden voor al onze opleidingen. Lees ze hier.

Toevoegingen op deze algemene richtlijnen zijn: het vaststellen van de fysieke gesteldheid bij de opleiding Luchtvaartdienstverlener en het in beeld brengen van de creatieve/artistieke aanleg en ruimtelijk inzicht bij de opleiding Ruimtelijk vormgever (d.m.v. een portfolio).

Geen enkele opleiding van De Rooi Pannen kent een numerus fixus.

Aanmelden - stap 1 van 4

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

Kies sector: *
Kies opleiding: *
Kies locatie: *
Schooljaar: *
Kies leerjaar: *
* Lees hier het privacybeleid
Volgende stap

Aanmelden - stap 2 van 4

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

Gegevens van de leerling

Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens vader

Gegevens moeder

Gezinssituatie

Bijzonderheden

Vorige stap Volgende stap

Aanmelden - stap 3 van 4

Selecteed bij deze stap het type onderwijs en de adresgegevens van je huidige school

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

Voortgezet onderwijs: *


Vorige stap Volgende stap

Aanmelden - Stap 4 van 4

Stap 1: Opleiding

Sector
Opleiding
Locatie
Schooljaar
Leerjaar
LWOO

Stap 2: Gegevens van de leerling

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
EmailAdres
BSN

Stap 2: Gegevens ouders/verzorgers

Vader
Achternaam
Voorletters
Nationaliteit
Land van Herkomst
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Moeder
Achternaam
Voorletters
Nationaliteit
Land van Herkomst
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres

Ouders
Overige gezinsleden
Lichamelijke problemen en/of medicatie
Leerproblemen
Mijn ouders/verzorgers en ik geven De Rooi Pannen toestemming om video- en fotomateriaal van mij te gebruiken voor publicaties van de scholengemeenschap.

Stap 3: Huidige school

Naam school
Onderwijs
VMBO Leerjaar
HAVO Leerjaar
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mentor of decaan
Waarom is de keuze op De Rooi Pannen gevallen?
Interesse in maatwerk traject
Vorige stap