Inschrijven vmbo-opleiding

Aanmelden - stap 1 van 4

Het aanmelden bestaat uit 4 stappen. Als je iets wilt wijzigen tijdens het aanmelden, kun je altijd terug naar een vorige stap. Je aanmelding wordt pas verzonden als je op de button 'Aanmelding voltooien' hebt geklikt bij stap 4. Tijdens het aanmelden heb je een aantal gegevens nodig. Zorg dat je deze gegevens bij de hand hebt. Wij vragen je in elk geval om je adresgegevens, je burgerservicenummer en je gevolgde opleiding/behaalde diploma's.

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

Kies sector: *
Kies opleiding: *
Kies locatie: *
Schooljaar: *
Kies leerjaar: *
Volgende stap

Aanmelden - stap 2 van 4

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

Gegevens van de leerling

Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens vader

Gegevens moeder

Bijzonderheden

Vorige stap Volgende stap

Aanmelden - stap 3 van 4

Selecteed bij deze stap het type onderwijs en de adresgegevens van je huidige school

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

Voortgezet onderwijs: *


In het belang van de leerlingen en ter bevordering van het leerproces in het algemeen biedt de school de leerlingen een aantal extra voorzieningen aan. De kosten hieraan verbonden worden betaald uit de vrijwillige schoolbijdrage. Deze vrijwillige schoolbijdrage bedraagt € 45,- en zal worden opgevoerd op de schoolnota.

Vorige stap Volgende stap

Aanmelden - Stap 4 van 4

Stap 1: Opleiding

Sector
Opleiding
Locatie
Schooljaar
Leerjaar
LWOO

Stap 2: Gegevens van de leerling

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
EmailAdres
BSN

Stap 2: Gegevens ouders/verzorgers

Vader
Achternaam
Voorletters
Nationaliteit
Land van Herkomst
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Bankrekening nr
Moeder
Achternaam
Voorletters
Nationaliteit
Land van Herkomst
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Bankrekening nr

Ouders
Overige gezinsleden
Lichamelijke problemen en/of medicatie
Leerproblemen
Mijn ouders/verzorgers en ik geven De Rooi Pannen toestemming om video- en fotomateriaal van mij te gebruiken voor publicaties van de scholengemeenschap.

Stap 3: Huidige school

Mavo/VMBO
Naam school
Basisonderwijs
VMBO Leerjaar
HAVO Leerjaar
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mentor of decaan
Interesse in maatwerk traject
Vorige stap