Inschrijven mbo-opleiding

Richtlijnen aanname nieuwe leerlingen

De Rooi Pannen besteedt veel aandacht aan de aannameprocedure om samen met de leerling en zijn/haar ouders te komen tot de best passende opleiding. Er zijn een aantal algemene richtlijnen als het gaat om toelating van nieuwe leerlingen. Deze afspraken gelden voor al onze opleidingen. Lees ze hier.

Toevoegingen op deze algemene richtlijnen zijn: het vaststellen van de fysieke gesteldheid bij de opleiding Luchtvaartdienstverlener en het in beeld brengen van de creatieve/artistieke aanleg en ruimtelijk inzicht bij de opleiding Ruimtelijk vormgever (d.m.v. een portfolio).

Geen enkele opleiding van De Rooi Pannen kent een numerus fixus.

Aanmelden - stap 1 van 4

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

Volgende stap

Aanmelden - stap 2 van 4

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

Gegevens van de leerling

Gegevens van één van de ouders/verzorgers

Vorige stap Volgende stap

Aanmelden - stap 3 van 4

Bij deze stap selecteer jij je huidige of laatst gevolgde opleiding, behaalde diploma's en de adresgegevens van je huidige of laatst gevolgde school.

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

VOOROPLEIDING *

(welke diploma's heb je behaald of ga je dit schooljaar behalen?)
Vorige stap Volgende stap

Aanmelden - Stap 4 van 4

Controleer onderstaand jouw gegevens en breng eventueel wijzigingen aan. Indien alle gegevens correct zijn, klik je op "Aanmelding voltooien" om je aanmelding af te ronden

Stap 1: Opleiding

Sector
Opleiding
Locatie
Schooljaar

Stap 2: Gegevens van de leerling

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
EmailAdres
BSN

Stap 2: Gegevens van één van de ouders/verzorgers

Achternaam
Voorletters
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Ik geef De Rooi Pannen toestemming om video- en fotomateriaal van mij te gebruiken voor publicaties van de scholengemeenschap.

Stap 3: Vooropleiding

Mavo/VMBO
Diploma
Leerweg
Sector
Vreemde talen
School
HAVO
Diploma
Profiel
Vreemde talen
School
Anders
Diploma
Leerweg
School , ,

Stap 3: Huidige school

Naam school
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mentor of decaan
Interesse in maatwerk traject
Vorige stap