Trainingen op maat

Naast de cursussen op basis van individuele inschrijving verzorgt De Rooi Pannen ook speciaal voor uw bedrijf trainingen op maat. Uitgangspunt van deze trajecten op maat is een directe vertaalslag van theoretische kennis naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers, ieder op zijn / haar niveau binnen de organisatie. Naast de trainingen op het vlak van restauranttechnieken en kookvaardigheden bieden wij ook trainingen aan die specifiek ingaan op gastgerichtheid en het borgen van gastgericht gedrag. Een voorbeeld daarvan is:

Groeien in gastgerichtheid, van een 7 naar een 9

We richten ons met name op de zakelijke dienstverlening in Horeca en op de facilitaire diensten bij de overheid, in ziekenhuizen en zorginstellingen. Echter is deze training van toepassing op ieder bedrijf waar gastgerichtheid aan bod komt.

Visie
Binnen al onze trainingen staat het idee centraal dat iedereen op een gelijk niveau met elkaar communiceert. Dat is niet alleen een mooie kreet, we brengen het ook in de praktijk. Wij trainen vanuit de gedachte dat de inbreng van uw medewerkers minstens even belangrijk is als onze kennis. Alleen op die manier kunnen we vooruitgang boeken die breed gedragen wordt en die daadwerkelijk leidt tot gedragsverandering bij uw medewerkers. Open communicatie, respect en inlevingsvermogen spelen daarbij een centrale rol.

Werkwijze en aanpak
Uw medewerkers leren het meest in een training die leeft. Een training die hen aanspreekt, waarin zij zichzelf herkennen en waarin er ruimte is voor hun eigen inbreng. Trainingen die zich kenmerken door interactiviteit, dynamiek en open communicatie. Wij creëren graag een prettige sfeer, waarin uw medewerkers openlijk durven te spreken, zich geïnspireerd voelen en bovendien betrokken raken bij zowel de training als uw organisatie. Een sfeer waarbinnen zeker ook plaats is voor een gezonde dosis humor.

Creatief en dynamisch
Wij realiseren een training op maat die in de praktijk het beoogde effect teweegbrengt. Samen met u en uw medewerkers bepalen we welke doelen we willen bereiken en hoe we dat doen. Daarbij streven we er altijd naar een situatie volledig te doorgronden. Vervolgens zetten we onze én uw creativiteit in om een gepaste training te verzorgen. De exacte invulling van uw training wordt pas tijdens het traject bepaald en blijft altijd dynamisch.

Optimaal rendement
Dit doen we vanuit een stevige basiskennis en een ruime ervaring. We maken gebruik van actieve werkvormen waarbij praktijkvoorbeelden de boventoon voeren. Hoe we uw training ook invullen, het is gegarandeerd een training met een optimaal rendement.

Draagvlak, motivatie en plezier
Tijdens onze trainingen ligt de nadruk op oplossingen, competenties en positieve kenmerken. Wij denken in wat wél kan en laten hierover vooral ook uw medewerkers meedenken. We hanteren een bottom-up benadering, met uw belangen in het achterhoofd. Op die manier creëren we draagvlak, motivatie en plezier. Zowel tijdens de training als ook het borgen op de werkvloer. In overleg kan een speciaal opleidingsprogramma worden samengesteld, dat geheel aan uw wensen voldoet.

Kosten zijn afhankelijk van aard, duur en het aantal deelnemers. Neemt u gerust contact op met mevrouw Struik voor een vrijblijvend informatief gesprek: (013) 500 2281.