Stages

Op onze school is stagelopen een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de praktijk wordt veel geleerd en ervaring opgedaan.

In leerjaar 3 is er één oriëntatiestage voor alle leerwegen. De stage voor leerjaar 3 duurt vijf dagen: maandag tot en met vrijdag. Je bent zelf verantwoordelijk voor een stageadres. Tijdens de stage komt altijd een docent op bezoek, die komt informeren hoe het gaat. Je krijgt een stagewerkboek, waarin je een aantal opdrachten moeten verwerken.

In leerjaar 4 is de stage een groot onderdeel van de opleiding. In de Basisberoepsgerichte leerweg loop je vanaf het begin van het schooljaar een vaste dag stage in een bedrijf. Daarnaast heb je twee korte blokstages. Zit je in de Kaderberoepsgerichte leerweg, dan geldt dat je gedurende een half jaar een vaste dag stage loopt. Daarnaast heb je nog twee keer een korte blokstage van vijf dagen. Iedereen eindigt de stage met een blokstage.
Zit je op de MAVO dan ga je twee weken achter elkaar op stage.

Een interne stage bij onze onderwijswinkel Happetit en onderwijsbrasserie De Gezel voor de derde- en vierdejaarsleerlingen Horeca-Receatie is onderdeel
van het programma.
/upload/Infogids_201516/vmbo_tilburg/recensies/stages.jpg
Iris, Girly-Ann en Rachel

"Wij doen onze derdejaarsstage binnen de school en afwisselend staan we dan in Happetit, De Gezel en Le Petit. Het is een snuffelstage van een week om kennis te maken met de praktijk. Hier in Happetit is het gezellig en het contact met de klanten maakt het heel leuk!"
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo