Aanmelden

Voordat je een (voor)aanmelding gaat doen, wordt verzocht om eerst bij VMBO Tilburg kennis te nemen van het ondersteuningsprofiel en de informatie, die wordt gegeven over het aanmelden in leerjaar 2, 3 en 4. 

Je kunt je op twee manieren aanmelden voor een opleiding: digitaal of per post. De Rooi Pannen neemt jouw aanmelding in behandeling. Een intakegesprek met je ouders/verzorgers maakt altijd onderdeel uit van de aannameprocedure. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Digitaal aanmelden

Dit duurt ongeveer 10 minuten. Het digitaal aanmelden bestaat uit 4 stappen. Als je iets wilt wijzigen tijdens het aanmelden, kun je altijd terug naar een vorige stap. Je aanmelding wordt pas verzonden als je op de button 'Aanmelding voltooien' hebt geklikt bij stap 4.

Tijdens het aanmelden heb je een aantal gegevens nodig. Zorg dat je deze gegevens bij de hand hebt. Wij vragen je in elk geval om:

• je adresgegevens;
• je burgerservicenummer;
• je gevolgde opleiding/behaalde diploma's.

Per post

Download hier het aanmeldingsformulier en print het uit. Vul je gegevens in en stuur het op naar de adresgegevens vermeld op het formulier. 

De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo