Gemengde leerweg

4 jaar

Ga je voor deze leerweg? Dan krijg je meer theorie. Als examenvakken krijg je Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie, biologie en maatschappijleer en een praktijkvak gericht op horeca, bakken en recreatie.

Als je de Gemengde leerweg volgt, doe je landelijk examen in zes theoretische en één beroepsgericht vak. Als je slaagt krijg je een diploma VMBO Gemengde leerweg. Omdat je examen doet in zeven vakken kun je op verzoek in aanmerking komen voor een diploma Theoretische leerweg (MAVO).

(In leerjaar 2 is geen plaats meer voor de Gemengde leerweg voor schooljaar 2017-2018. In leerjaar 3 is nog wel voldoende plaats.)

BPV (stage)

Je doet praktijkervaring op tijdens de praktijklessen in leerjaar 3 en 4. Deze praktijk is gericht op horeca, brood & banket en recreatie.

Eisen

De toelating bestaat uit de volgende onderdelen:
• een schriftelijke aanmelding
• advies van de basisschool voor de leerweg
• mogelijk deelname testdag
• gesprek met ouders en leerling

Doorstroommogelijkheden

Met het VMBO-diploma Gemengde/Theoretische leerweg kun je doorstromen naar niveau 3 en 4-opleidingen van het MBO en naar HAVO.

Locatie(s)

Eindhoven

Heb je nog vragen?

Leerling Gemengde/Theoretische leerweg
Jimil Huijbers                      
Gemengde en Theoretische leerweg

“Een keuze voor een school maken was voor mij niet zo moeilijk. Toen ik in groep 7 zat, ben ik al naar de open dag van De Rooi Pannen geweest, omdat al vaststond dat ik iets in de horeca wilde doen. In groep 8 heb ik nog een keer de open dag bezocht. Op dat moment wist ik het helemaal zeker en heb ik me meteen aangemeld.

Voor de zomervakantie was er al een kennismakingsdag met mijn mentor en klas. De eerste indruk was goed. Tijdens de introductieweek na de zomervakantie kregen we een rondleiding, werd het rooster uitgedeeld, kregen we uitleg over de planagenda, het schoolpasje en de kluisjes en maakten we zelf chocolademelk.

Ik vind het leuk op school, vooral de lessen gymnastiek, Engels, natuur en techniek en consumptieve techniek. Omdat ik in de Gemengde leerweg zit, zijn de theorievakken erg belangrijk. Ik haal goede punten voor de theorie en ik vind de afwisseling met de praktijk heel fijn. In de praktijk hebben we appeltaart, pizza, fruitsalade en bavaroise gemaakt. Thuis kook ik vaak samen met mijn moeder. Ook met de feestdagen help ik graag mee. Na het VMBO zou ik wel naar het MBO van De Rooi Pannen willen, om later een hotel te kunnen beginnen.”
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo