Aanmelden

Aanmeldingsweek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
30 januari 2017 t/m 3 februari 2017 van 09.00 uur tot 16.00 uur.


Aanmeldingsweek voor reguliere leerlingen
6 maart 2017 t/m 10 maart 2017 van 09.00 uur tot 16.00 uur;
9 maart 2017 van 09.00 tot 20.00 uur.

Organisatie onderwijs 

De Rooi Pannen locatie Eindhoven, afdeling VMBO heeft een voorbereidende beroepsopleiding tot Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR).

 

Duur van de opleiding

De opleiding duurt vier jaar:

  • twee jaar onderbouw: basisvorming + praktijk;
  • twee jaar bovenbouw: basisvorming + vakonderwijs.

           

Toelating

  • Tot klas 1 van de onderbouw worden toegelaten:

leerlingen met acht jaar basisonderwijs en leerlingen uit de laatste groep van het speciaal onderwijs met een VMBO advies.

  • Tot klas 2 van de onderbouw worden toegelaten:

leerlingen die minstens één jaar voortgezet onderwijs hebben doorlopen en een advies voor een leerweg in het VMBO krijgen.

  • Tot de bovenbouw worden toegelaten:

leerlingen, die met goed gevolg de onderbouw VMBO hebben doorlopen;

leerlingen, die elders twee of meer jaren algemeen vormend onderwijs met goed gevolg hebben     doorlopen.

 

Opleiding

1e leerjaar :      basisvorming en praktijk

2e leerjaar :      basisvorming en uitbreiding praktijk

3e leerjaar :      gedifferentieerde vakopleiding tot: Horeca, Bakken en
Recreatie (HBR)

4e leerjaar :      gedifferentieerde vakopleiding tot: Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

 

Schoolondersteuningsprofiel

Om op ons VMBO onderwijs te volgen moet de leerling in staat zijn om klassikaal beroepsvoorbereidend onderwijs te volgen. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. Leerlingen met een zware gedragsstoornis of een eenduidig advies voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs kunnen niet deelnemen aan dit onderwijsproces.

Leerwegen met maximum aantal leerlingen per klas:

Basis met LWOO: 16

Basis: 20

Kader: 24

Gemengd/Theoretisch: 30
 

Lestijden en urenverdeling

Bekijk in dit overzicht de lestijden voor het schooljaar 2017/2018 en in dit schema de urenverdeling per vak.  


/upload/IMG_0034.JPG
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo